Best scorende aanbestedingen 2020

Kadaster Dataplatform, het platform met betrouwbare geodata

HortiCube: Linked Data voor de voedsel- en sierteeltindustrie

Slimmer samenwerken in de spoorbranche met OTL en Linked Data

Linked Aquo, de standaard voor waterbeheerders

Linked data: wie, wat en waar in het onderwijs

Een aan Wikidata gekoppelde thesaurus voor audiovisuele archieven

Een landelijke voorziening van gemeentelijke datasets voor waterbeheer

Traceerbare producten in de chipindustrie

De Nederlandse bibliografie als linked open data