Lijst open standaarden

Verplichte standaarden

Voor deze standaarden geldt het 'Pas toe of leg uit'-beleid.

Aanbevolen standaarden

Bekijk deze veelbelovende standaarden en pas ze waar mogelijk toe.

In behandeling

Bekijk welke standaarden op dit moment in behandeling zijn.

Welke zijn voor mij relevant?

Met de beslisboom komt u uit op een selectie van standaarden die voor uw situatie kunnen relevant zijn.

Archief

Bekijk de open standaarden die van de lijst verwijderd zijn of op een andere manier archiefwaardig zijn.

Zelf een standaard aanmelden

Lees meer over het toetsen en aanmelden van open standaarden.

Logboek: wijzigingen

Bekijk alle laatste veranderingen aan de lijsten met verplichte en aanbevolen standaarden.