Forum Standaardisatie

Content

Het is van immens belang dat we onze digitale gegevens veilig en makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Forum Standaardisatie helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties. Zo helpen zij de samenwerking binnen de publieke sector.

Forum Standaardisatie is een adviescommissie met deskundigen uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Forum wordt ondersteund door het Bureau Forum Standaardisatie (BFS). Dit bureau is gehuisvest bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Digitale Overheid

Het Forum geeft advies aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In het overleg zitten vertegenwoordigers van verschillende ministeries, de vereniging voor gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UWV).

  Introductievideo open standaarden

  Tekst Open ICT standaarden NL

  VOICE OVER:

  Je staat er zelden bij stil maar je hebt er dagelijks mee te maken.

  Ze worden gebruikt door de overheid, het bedrijfsleven en door jou.

  Misschien weet je niet wat het zijn, maar je kunt er ook niet buiten.

  Open ICT standaarden.

  Zonder open ICT standaarden zouden we niet mobiel met elkaar kunnen bellen…

  Berichten uitwisselen…

  Veilig kunnen mailen…

  Elkaars documenten lezen…

  Of het internet gebruiken.

  Doordat er standaarden zijn, kunnen we elkaar begrijpen.

  En doordat de standaarden open zijn, kan iedereen aansluiten en kun je kiezen uit verschillende aanbieders.

  Misschien is dat niet nieuw.

  Maar wist je dit ook?

  Dat de bouwsector eigen open ICT standaarden gebruikt, waardoor alle bedrijven elkaar begrijpen en samen slim kunnen bouwen?

  Dat de afvalsector een digitale revolutie beleeft, waarbij de uitwisseling van gegevens steeds sneller en efficiënter verloopt?

  Dat de hele watersector in dezelfde ICT–taal spreekt, wat de kwaliteit van het waterbeheer sterk verbetert?

  We leven in een netwerksamenleving. We raken steeds meer met elkaar verbonden. Via het Internet of Things, de Cloud, in Smart Cities.

  Om elkaar te blijven begrijpen hebben we steeds vaker open standaarden nodig.
  Daarom kiest de overheid voor open ICT standaarden.