Onderwerpen

Content

””

Veiligheid

Verbindingen versleutelen, domeinen controleren en phishing tegenwerken. Ontdek welke standaarden helpen om cybercriminaliteit te voorkomen.

””

Inclusie en openbaarheid

Lees hoe u uw website, applicatie en documenten bruikbaar en begrijpelijk maakt voor alle bevolkingsgroepen.

””

Internationale standaardisatie

Standaarden spreken we niet alleen binnen Nederland af, ook op Europees niveau worden hierover afspraken gemaakt. 

””

Informatie aanbieden via API's

Met een Application Programming Interface is het mogelijk om andere systemen en programma's toegang te geven tot informatie uit uw systeem.

””

Bouw Informatie Modellen (BIM)

Bouw Informatie Modellen, ook wel Bouw Informatie Management genoemd, is een digitale weergave van de functionele en fysieke eigenschappen van een bouwwerk.

Snellink menu

 


 

Bestuur en recht


 

Bouwen en wonen


 

Economie en werk


 

Onderwijs en cultuur


 

Schoon water en beschermde bodem


 

Standaardisatie


 

Uitwisselingsfundament