Kadaster Dataplatform, het platform met betrouwbare geodata

Content

""

Misschien heeft u er al eens van gehoord; het Kadaster Dataplatform. Het is een bron van allerlei soorten geografische data. In het platform wordt slim gebruik gemaakt van Linked Data, REST-API's, Data Stories, FacetCheck en nog veel meer handige snufjes. Stuk-voor-stuk dragen die bij aan een platform vol betrouwbare gegevens.

Eén platform voor geografische data

Het Kadaster heeft als ambitie om betrouwbare data beschikbaar te stellen waarmee maatschappelijke en economische waarde wordt gecreëerd kan worden. Daarnaast is er de ambitie om het ‘Geoplatform van Nederland’ te bieden waarmee iedereen met geografische informatie altijd en overal aan de slag kan.

Deze ambitie wordt grotendeels ingevuld met de Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK), een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid waarvan het beheer bij het Kadaster is ondergebracht. PDOK biedt al vijf jaar een hoogwaardig dataplatform waarop meer dan 100 datasets van verschillende overheden worden aangeboden in geografische formaten.

Betrouwbare data voor iedereen

Het Kadaster Dataplatform is een van de diensten die via het PDOK beschikbaar zijn. Met de ontwikkeling van het Kadaster Dataplatform zet Kadaster de trend voor het dataplatform van de toekomst gebaseerd op Linked Data, dat invulling moet geven aan de ambitie van ‘betrouwbare data voor iedereen’.

Voor betrouwbare data gelden deze principes:

  1. Houd data bij de bron: voorkom zoveel mogelijk dat gebruikers data kopiëren, want hierdoor wordt de data minder betrouwbaar.
  2. Geef semantiek bij de data: hiermee voorkom je dat data verkeerd geïnterpreteerd wordt.
  3. Biedt data in samenhang aan: zowel de betrouwbaarheid als de toegevoegde waarde stijgt als de data uit verschillende datasets met elkaar verbonden worden

Een ander belangrijk aspect is ‘data voor iedereen’. Een ‘one size fits all’-aanpak werkt niet, zodat data in verschillende formats moet worden aangeboden.

""

REST-API's voeden met Linked Data

Alleen met Linked Data kunnen deze principes waargemaakt worden. Een alternatief is er eigenlijk niet. Toch is Linked Data alleen niet voldoende. Het Kadaster Dataplatform publiceert data ook via REST-API’s. Hiermee kunnen informatieproducten op maat gemaakt worden en bruikbaar voor een brede groep van webdevelopers. Op de achtergrond worden de API’s gevoed met Linked Data.

Het Kadaster Dataplatform is al geruime tijd operationeel, en biedt meerdere datasets aan, waaronder Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Topografie (BRT). Doordat het platform ook via PDOK wordt aangeboden en de mogelijkheid bestaat om eigen branding op een dataset te doen (bijvoorbeeld met eigen webadressen of Urls), biedt het Kadaster Dataplatform ook een thuis voor andere datasets zoals de Wijken en Buurten van het Centraal Bureau voor Statistiek. Voor de komende tijd staan er vele nieuwe datasets gepland. Ook is het Kadaster Dataplatform een onmisbare schakel geworden voor Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Meer met je data doen

Naast het publiceren van Linked Data sets en API’s biedt het Kadaster Dataplatform hulpmiddelen om het gebruik van deze data te stimuleren. Met Data Stories kan een verhaal gemaakt worden aan de hand van vooraf gedefinieerde SPARQL-queries. Data Stories laten de kracht van het live bevragen van data goed zien. Met FacetCheck hebben we een filtergebaseerde browser op data, een mooie manier om door de data te grasduinen.

Experimenteel onderzoekt het Kadaster ook de integratie met business intelligence tools en andere Data Science-toepassingen. Deze ontwikkelingen doet het Kadaster zoveel mogelijk in openheid op de labs-omgeving

Parels van Linked Data Toepassingen

Dit verhaal is geschreven in samenwerking met Platform Linked Data Nederland

""

Documentatie-type