Medewerkers Bureau Forum Standaardisatie

Bureau Forum Standaardisatie ondersteunt het Forum. Dit bureau is gehuisvest bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De medewerkers zijn:

Redouan Ahaloui

Adviseur Standaardisatie

070 - 888 77 76

+ 31 (0)6 15 6423 25

Robin Gelhard

Adviseur Internet- en beveiligingsstandaarden

070 - 888 77 76

+31(0)6 11 7486 87

Annemieke Toersen

Adviseur Standaardisatie

070 - 888 77 76

+31(0)6 29 18 85 43

Bart Knubben

Adviseur internet- en beveiligingsstandaarden, document en (web)content standaarden

070 - 888 77 76

+31(0)6 21 1623 73

Joram Verspaget

Secretaris Bureau Forum Standaardisatie

070 - 888 77 76

+31 (0) 6 52 8455 92

Han Zuidweg

Adviseur document-, content- en datastandaarden

070 - 888 77 76

+31 (0)6 46 1184 26

Desiree Castillo Gosker

Adviseur open standaarden, Monitor en Inkoop

070 - 888 77 76

+31(0)6 52 5042 26

Ludwig Oberendorff

Hoofd Bureau Forum Standaardisatie

070 - 888 77 76

+31(0) 6 52 3112 17