Medewerkers Bureau Forum Standaardisatie

Content

Bureau Forum Standaardisatie ondersteunt het Forum. Dit bureau is gehuisvest bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De medewerkers zijn:

Redouan Ahaloui

Standaarden aanmelden en toetsen

+ 31 6 15 64 23 25

Reindert Gerding

Semantiek, levensgebeurtenis 'Werkeloos naar inkomen'

+31 6 29 22 49 53

Ludwig Oberendorff

Afdelingshoofd

+31 6 52 31 12 17

Bart Knubben

Internet- en beveiligingsstandaarden

+31 6 21 16 23 73

Hans Laagland

Lijst met open standaarden

+31 6 21 82 07 89

Desiree Castillo Gosker

Monitor open standaarden, Inkoop standaarden

+31 6 52 50 42 26

Annemieke Toersen

E-factureren, eenduidige dienstverlening

+31 6 29 18 85 43

Han Zuidweg

Document-, content- en datastandaarden

+31 6 46 11 84 26

Robin Gelhard

Internet- en beveiligingsstandaarden, internationaal

+31 6 11 74 86 87

Arianne de Man

Geografische standaarden

+ 31 6 10 41 16 11

Joram Verspaget

Secretaris, aquo-standaarden

+31 6 52 84 55 92