Medewerkers Bureau Forum Standaardisatie

Content

Bureau Forum Standaardisatie ondersteunt het Forum. Dit bureau is gehuisvest bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De medewerkers zijn:

Redouan Ahaloui

API & Geo standaarden

+ 31 6 15 64 23 25

Reindert Gerding

Semantiek, levensgebeurtenis 'Werkeloos naar inkomen'

+31 6 29 22 49 53

Ludwig Oberendorff

Afdelingshoofd

+31 6 52 31 12 17

Bart Knubben

Internet- en beveiligingsstandaarden

+31 6 21 16 23 73

Hans Laagland

Standaarden aanmelden en toetsen

+31 6 21 82 07 89

Desiree Castillo Gosker

Monitor open standaarden, Inkoop standaarden

+31 6 52 50 42 26

Annemieke Toersen

E-factureren, eenduidige dienstverlening

+31 6 29 18 85 43

Han Zuidweg

Document-, content- en datastandaarden

+31 6 46 11 84 26

Robin Gelhard

Internet- en beveiligingsstandaarden, internationaal

070 - 56 804 74

Arianne de Man

Water en Bodem standaarden

+ 31 6 10 41 16 11

Joram Verspaget

Secretaris

+31 6 52 84 55 92