Medewerkers Bureau Forum Standaardisatie

Content

Het Forum Standaardisatie wordt bijgestaan door een secretariaat, het Bureau Forum Standaardisatie. Het bureau is gehuisvest bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De medewerkers zijn:

Redouan Ahaloui

API & Geo standaarden

+ 31 6 15 64 23 25

Reindert Gerding

Semantiek en samenloop van regels

+31 6 29 22 49 53

Ludwig Oberendorff

Afdelingshoofd

+31 6 52 31 12 17

Bart Knubben

Internet- en beveiligingsstandaarden

+31 6 21 16 23 73

Hans Laagland

Standaarden aanmelden en toetsen

+31 6 21 82 07 89

Désirée Castillo Gosker

Monitor open standaarden, Inkoop standaarden

+31 6 52 50 42 26

Annemieke Toersen

E-factureren, eenduidige dienstverlening

+31 6 29 18 85 43

Han Zuidweg

Document-, content- en datastandaarden

+31 6 46 11 84 26

Joram Verspaget

Secretaris, governance, water en bodem standaarden

+31 6 52 84 55 92

Benjamin W. Broersma

Internet- en beveiligingsstandaarden

+31 6 31 01 98 80