Metingen en monitor

Content

Forum Standaardisatie onderzoekt halfjaarlijks of overheden open standaarden toepassen. Hierbij wordt gemeten of de verplichte standaarden worden uitgevraagd in aanbestedingen en of ze worden toegepast in de voorzieningen. Aanvullend rapporteert het Forum ieder half jaar over het gebruik van informatieveiligheidstandaarden.

Monitor Open Standaarden

Lees meer over het jaarlijkse onderzoek naar het gebruik van open standaarden.

Informatieveiligheidstandaarden

Lees meer over het tweejaarlijkse onderzoek naar informatieveiligheidsstandaarden. 

Zelf meten

Lees meer over praktische hulpmiddelen waarmee je kunt testen aan welke standaarden jouw website voldoet.