Toegankelijkheid

Content

Forum Standaardisatie vindt het belangrijk dat iedereen gegevens kan uitwisselen en opvragen. We streven ernaar om alle websites die wij beheren zoveel mogelijk digitaal toegankelijk aan te bieden. Op deze pagina kun je onze toegankelijkheidsverklaringen vinden voor onze websites en apps. Zijn we ergens niet toegankelijk en daar zelf nog niet van op de hoogte? Laat het ons als je blieft weten via ons contactformulier.

 
Website Status Toegankelijkheidsverklaring Rapportage
Forum Standaardisatie – hoofdwebsite C – Eerste maatregelen genomen Verklaring van de hoofdwebsite van Forum Standaardisatie Nieuw toegankelijkheidsonderzoek gepland.
Pleio deelsite digitaal toegankelijk onder beheer van Forum Standaardisatie A – Voldoet volledig Verklaring van de Pleio deelsite Digitaal Toegankelijk

Toegankelijkheidsrapport voor de functionaliteit van het Pleio platform

Toegankelijkheidsrapport voor de content op digitaaltoegankelijk.pleio.nl

Pleio deelsite Betrouwbare Overheidsmail (BOM) onder beheer van Forum Standaardisatie B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van de Pleio deelsite Betrouwbare Overheidsmail (BOM)

Toegankelijkheidsrapport voor de functionaliteit van het Pleio platform

Toegankelijkheidsrapport voor de content op bom.pleio.nl

 

Recentelijk zijn een toegankelijkheidsrapport voor de beslisboom en een toegankelijkheidsrapport voor de monitor open standaarden 2021 beschikbaar gekomen. Het gaat om toegankelijkheidsrapporten voor nieuwe content op de website van Forum Standaardisatie. Wij zijn bezig om deze rapporten in de toegankelijkheidsverklaring voor de hoofdwebsite worden op te nemen.