Toegankelijkheid

Content

Forum Standaardisatie vindt het belangrijk dat iedereen op een prettige manier gegevens kan uitwisselen en opvragen. We streven ernaar om alle websites die wij beheren zoveel mogelijk digitaal toegankelijk aan te bieden. Op deze pagina kun je onze toegankelijkheidsverklaringen vinden voor onze websites en apps. Zijn we ergens niet toegankelijk en daar zelf nog niet van op de hoogte? Laat het ons als je blieft weten via ons contactformulier.

forumstandaardisatie.nl

Het toegankelijkheidslabel van Forum Standaardisatie. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De verklaring over de website Forum Standaardisatie leest u op de website van de beheerder, Logius.

data.forumstandaardisatie.nl

Het toegankelijkheidslabel van Linked open data van het Forum Standaardisatie. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Op het domein data.forumstandaardisatie.nl ontsluit het Forum Standaardisatie de lijst open standaarden als linked data die in de eerste plaats bedoeld is voor verwerking door machines. Deze deelsite heeft daarnaast een eenvoudige gebruikersinterface en daarom ook een toegankelijkheidsverklaring.

magazine.forumstandaardisatie.nl

Het toegankelijkheidslabel van Magazine Forum Standaardisatie . Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Forum Standaardisatie beheert voor de publicatie van digitale magazines in samenwerking met de leverancier de deelsite magazine.forumstandaardisatie.nl. Deze deelsite informeert overheden samenvattingen over de Monitor Open Standaarden, Meting Informatieveiligheidstandaarden, Digitale Toegankelijkheid en heeft ook een toegankelijkheidsverklaring.

beslisboom.forumstandaardisatie.nl

Het toegankelijkheidslabel van Beslisboom voor uitvragen verplichte standaarden bij inkoop van ICT. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Forum Standaardisatie beheert de deelsite beslisboom.forumstandaardisatie.nl, die een beslisboom aanbiedt voor de keuze van de relevante verplichte open standaarden bij inkoop. Deze deelsite heeft een eigen toegankelijkheidsverklaring en wordt begin 2021 vervangen door een nieuwe, digitaal toegankelijke site.

digitaaltoegankelijk.pleio.nl

Het toegankelijkheidslabel van Digitaal Toegankelijk Publiceren. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Forum Standaardisatie beheert in samenwerking met de Stichting Pleio de deelsite digitaaltoegankelijk.pleio.nl. Op deze community website kunnen overheden kennis en ervaring uitwisselen over digitale toegankelijkheid. De content op deze Pleio deelsite wordt grotendeels door derden geplaatst. Deze Pleio deelsite digitaaltoegankelijk.pleio.nl heeft een eigen toegankelijkheidsverklaring.

bom.pleio.nl

Het toegankelijkheidslabel van Betrouwbare OverheidsMail (BOM). Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Forum Standaardisatie beheert de Pleio deelsite bom.pleio.nl. Op deze community website kunnen overheden kennis en ervaring uitwisselen over de toepassing van e-mail veiligheidsstandaarden. De content op deze Pleio deelsite wordt deels door derden geplaatst. Deze Pleio deelsite bom.pleio.nl heeft een eigen toegankelijkheidsverklaring.

gab.pleio.nl

Het toegankelijkheidslabel van Gemeenschappelijke Afspraken Berichten (GAB). Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Forum Standaardisatie beheert de Pleio deelsite gab.pleio.nl. Dit is de website van de Werkgroep Gemeenschappelijke Afspraken Berichten (GAB), die ook toegang geeft tot een aantal besloten groepen. Deze Pleio deelsite gab.pleio.nl heeft een eigen toegankelijkheidsverklaring.