Content

Ministerie BZK

In vijf stappen naar veilige en toegankelijke sites

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stond halverwege 2020 voor een stevige klus: een groot deel van de internetdomeinen en -sites laten voldoen aan de verplichte open standaarden voor beveiliging en toegankelijkheid. Lees verder

Ministerie SZW

Al onze nieuwe sites voldoen aan de standaarden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had teveel websites en te weinig controle op de beveiliging en toegankelijkheid ervan. En dus was het hoog tijd voor een betere regie. Een generieke routekaart bracht succes! Lees verder.

Ministerie VWS

Collega’s moeten hun verantwoordelijkheden kennen

Wat betekent het om een ‘online presence’ te hebben? Te weinig mensen binnen het ministerie van VWS hebben daar een realistisch beeld bij. Dat merkte Oscar Koeroo, de overkoepelend CISO van dit departement op. Samen met vijf stagiairs en online adviseurs aan de slag. Lees verder.