Content

Wat kan ik met NLCIUS voor mijn organisatie doen?

NLCIUS is dé open standaard voor elektronisch factureren, die helpt bij het uitwisselen van data en voorschrijft welke gegevens e-facturen moeten vermelden. Wat heb jij daar aan als organisatie?... Lees meer


 

‘We hebben bewezen dat beter websitebeheer mogelijk is’

Je hebt het Brexitloket.nl. DuurzaamDoor.nl. Grondstoffenscanner.nl. DeMijnraad.nl. En zo kun je nog wel even doorgaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alleen al... Lees meer


 

De best scorende aanbestedingen van 2020

Jaarlijks onderzoekt Forum Standaardisatie hoe er wordt omgegaan met het 'Pas toe of leg uit'-beleid voor open standaarden. Een terugkerend onderdeel daarbij is de beoordeling van... Lees meer