Content


‘We hebben bewezen dat beter websitebeheer mogelijk is’

Je hebt het Brexitloket.nl. DuurzaamDoor.nl. Grondstoffenscanner.nl. DeMijnraad.nl. En zo kun je nog wel even doorgaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alleen al... Lees meer


 


De best scorende aanbestedingen van 2020

Jaarlijks onderzoekt Forum Standaardisatie hoe er wordt omgegaan met het 'Pas toe of leg uit'-beleid voor open standaarden. Een terugkerend onderdeel daarbij is de beoordeling van... Lees meer


 


Regie op internetdomeinen: lessen uit de praktijk

Met behulp van vijf principes wordt het voor overheidsorganisaties mogelijk structureel goed domeinnaambeheer toe te passen: draag zorg voor het in kaart brengen van het eigen domeinportfolio... Lees meer