Meting informatieveiligheidstandaarden

Forum Standaardisatie voert ieder halfjaar een meting uit op de implementatie van informatieveiligheidstandaarden (IV) bij overheidsorganisaties. De resultaten daarvan zijn te lezen in onze digitale magazines. Ook informatie over welke domeinnamen zijn getoetst, hoe de verschillende overheidslagen ten opzichte van elkaar scoren en hoe de meting tot stand is gekomen kunt u daarin teruglezen.

In de IV- meting toetsen we de volgende groepen domeinen:

  • De domeinen van de overheidsorganisatie die direct of indirect vertegenwoordigd zijn in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) zoals Ministeries, uitvoerders (de Manifestpartijen), Gemeenten, Provincies en Waterschappen en partijen die behoren tot Klein LEF;
  • De domeinen die horen bij voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur;
  • De meest bezochte domeinnamen van overheden (en uitvoerders), denk hierbij ook aan een domeinnaam als www.politie.nl.