Leden Forum Standaardisatie

Content

Het Forum Standaardisatie bestaat uit deskundigen afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. De leden worden benoemd door Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesĀ en hebben zitting in het Forum op persoonlijke titel. De leden zijn: