Hoera, het is World Standards Day!

14 okt 2022

Content

Vandaag is het World Standards Day. Een internationale dag om meer aandacht te vragen voor nationale én internationale standaardisatie. Een mooi moment om stil te staan bij een aantal zaken en standaarden die we minder vaak benoemen.

Werelddoelstellingen

Het thema is dit jaar de Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel de werelddoelstellingen die door de United Nations in 2015 werden vastgesteld. Dat zijn doelstellingen over bijvoorbeeld het terugdringen van sociale ongelijkheid, duurzaamheid en wereldwijde waterkwaliteit. Open standaarden dragen op veel van deze vlakken een steentje bij. Al is dat soms een klein steentje, toch dragen ze bij aan die gedeelde visie voor een betere wereld.  

Gezond grond(water)

De kwaliteit van het milieu is belangrijk voor mens en dier, ook van het milieu onder de grond. Kent u de standaard SIKB0101 al? Dat zijn afspraken over het uitwisselen van informatie over de bodemopbouw en over de kwaliteit van (grond)water en (water-)bodem. Met name hoe het importeren en exporteren van de informatie verloopt via vaste bestandsformaten, tabellen en protocollen. Hierdoor kunnen biologen, marktpartijen en overheidsorganisaties makkelijk samenwerken voor een beter bodembeheer.

""

Drinkwater beheren

Naast het SIKB0101 kennen we in Nederland ook de Aquo-standaarden. Dat is een set van afspraken voor het uniform uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Het gaat hierbij om begrippen, domeintabellen en informatiemodellen voor partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Zo kunnen waterbeheerders, laboratoria en adviesbureaus bijvoorbeeld landelijke rapportages opstellen over de kwaliteit van het water.

Een gedeelde visie

Het is niet alleen belangrijk om als overheidsorganisaties een gedeelde visie te hebben, maar ook dezelfde taal te spreken om die visies tot werkelijkheid te maken. Semantiek speelt een belangrijke rol. Bijvoorbeeld voor starters die nog niet eerder een huis hebben gekocht. Daarover leest u meer in: Door klare taal minder kans op fouten.

""

Standaarden uitvragen

Open standaarden maken is één ding, maar ze toepassen is een hele andere zaak. Om uiteenlopende redenen worden ze vaak niet toegepast terwijl ze wel relevant zijn. Forum Standaardisatie voert jaarlijks metingen uit, bijvoorbeeld om het gebruik en de uitvraag van open standaarden in aanbestedingen te onderzoeken. Wilt u zien hoe een goede uitvraag voor open standaarden eruit ziet? Lees dan: De best scorende aanbestedingen (Monitor 2021).

Een fijne World Standards Day toegewenst. En onthoudt:

standaard samenwerken!