Linked Aquo, de standaard voor waterbeheerders

Content

""

In Nederland leven we als geen ander land met, op en rondom water. We zijn ook heel goed in het beheren van al dat water. Dat komt onder andere doordat Nederlandse waterbeheerders Linked Data gebruiken. Linked data ontstaat door gegevens uit verschillende bronnen te combineren. Die bronnen kunnen heel divers zijn en verspreid over het hele internet,

Het beheer van water

De waterbeheerders van Nederland gebruiken de Aquo-standaard om gegevens over het waterbeheer op een uniforme manier uit te wisselen. De Aquo-standaard wordt onder andere gebruikt voor de uitwisseling van gegevens voor de Kaderrichtlijn Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Inspire-programma

Het Informatiehuis Water (IHW) beheert de Aquo-standaard en zorgt dat deze beschikbaar is voor de gebruikers. Aquo omvat informatiemodellen voor waterkwaliteit, watersysteem en waterveiligheid, domeintabellen en het woordenboek

Alle data aan elkaar gelinkt 

De Aquo-standaard is vanaf 2019 als Linked Data beschikbaar. De Aquo-domeintabellen en het woordenboek zijn dan in één omgeving aan elkaar gekoppeld. Zo krijgt elke domeinwaarde een definitie. Met Linked Data kunnen begrippen in de Aquo-standaard eenvoudig gekoppeld worden aan begrippen in andere standaarden.

Het IHW heeft de Aquo-standaard als Linked Data beschikbaar gemaakt in een Dotwebstack-omgeving (Linked Data Theatre). Het mooie van Linked Data is dat het IHW niet bij elke domeinwaarde zelf een definitie hoeft te geven, maar ook kan verwijzen naar al bestaande definities in andere woordenboeken

Linked Data zorgt voor eenduidige begrippen in standaarden voor het waterbeheer

""

Aquo, GWSW en Seadatanet


Het IHW koppelt de Aquo-standaard op objectniveau met andere standaarden. Hierbij worden relaties gelegd met begrippen in Aquo, die overeenkomen met begrippen in het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) van de Stichting RIONED.


Wanneer er een goede externe definitie bestaat voor een begrip zoals ‘gemaal’, dan verwijst het IHW hiervoor door naar het GWSW. Op dezelfde manier is de Aquo-standaard met Linked Data-technieken verbonden met Seadatanet, een standaard die voor maritieme informatie gebruikt wordt.


Het feit dat zowel de GWSW- als Seadatanet-woordenboeken als Linked Data beschikbaar zijn, maakt flexibele koppeling van begrippen tussen woordenboeken mogelijk. Dit is een hele stap vooruit

De toekomst ligt open

Het omzetten van Aquo naar Linked Data heeft het IHW beter inzicht gegeven in de inhoud van Aquo en in de mogelijkheden om de standaard beter te richten op de essentie van het watermanagement.

Met Linked Data wordt het makkelijker om standaarden te verbinden. Het IHW koppelt de Aquo-standaard in de toekomst aan nog meer standaarden, ook internationale. Ook wil het IHW Linked Data gebruiken om de relaties binnen de Aquo-standaard tegen het licht te houden, dus definities van begrippen bij domeinwaarden en omgekeerd.

Parels van Linked Data Toepassingen

Dit verhaal is geschreven in samenwerking met Platform Linked Data Nederland

""

Documentatie-type

Gerelateerde standaard(en)