In de praktijk

Inhoud

De best scorende aanbestedingen van 2020

Jaarlijks onderzoekt Forum Standaardisatie hoe er wordt omgegaan met het 'Pas toe of leg uit'-beleid voor open standaarden. Een terugkerend onderdeel daarbij is de beoordeling van... Lees meer


 

Internetdomeinen: tijd voor de grote schoonmaak

Overheden hebben lang niet altijd goed inzicht in de internetdomeinen waar zij eigenaar ván of verantwoordelijk vóór zijn. Centraal overzicht is nodig om te kunnen borgen dat... Lees meer


 

Regie op internetdomeinen: lessen uit de praktijk

Met behulp van vijf principes wordt het voor overheidsorganisaties mogelijk structureel goed domeinnaambeheer toe te passen: draag zorg voor het in kaart brengen van het eigen domeinportfolio... Lees meer


 

Digitale toegankelijkheid, hoe pak je dat aan?

Dit magazine laat zien hoe je digitale toegankelijkheid kan aanpakken met drie lijnen van actie: informeren, ondersteunen en handhaven. En we bekijken hoe organisaties van de overheid dat... Lees meer