GWSW

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  GWSW moet worden toegepast op het uniform uitwisselen van gegevens in het stedelijke waterbeheer betreffende de verwerking van hemelwater en de inzameling en het transport van afvalwater en overtollig grondwater.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Uniform vastleggen, uitwissel en hergebruiken van gegevens in het stedelijke waterbeheer.
  Nut

  In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens steeds belangrijker. Meerdere ketenpartijen zijn betrokken bij het beheer van stedelijk water en riolering, denk hierbij aan gemeenten, bedrijven en waterschappen. Het doelmatig managen van (afval)watersystemen vereist een gemeenschappelijk taal. Ook de maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de bouwopgave vereisen een (digitale) integrale aanpak, waarbij gezamenlijke gegevensdefinities een voorwaarde zijn.

  Werking

  Het GWSW is een ontologie, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het is een open datastandaard volgens het linked data principe. Het GWSW is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

  Versie
  1.4
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  RIONED

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Nog niet getoetst
  Expertadvies

  Expertadvies-GWSW-versie-1.0_0.pdf

  PDF Document | 442.53 KB
  Intakeadvies

  FS-190612.4C_Intakeadvies_GWSW.pdf

  PDF Document | 124.18 KB
  Consultatie

  Consultatiedocument-GWSW.pdf

  PDF Document | 55.45 KB
  Forumadvies

  Forumadvies_GWSW.pdf

  PDF Document | 146.87 KB
  Intakeadvies nieuwe versie 1.5.1

  Intakeadvies-GWSW.pdf

  PDF Document | 161.99 KB
  Expertadvies nieuwe versie 1.5.1

  Expertadvies GWSW 1.5.1.pdf

  PDF Document | 419.33 KB
  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  15-04-2019

  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  23-03-2020