08-02-2023: wij toetsen of de standaard NEN 3610 (onderdeel van Geo-standaarden) in de nieuwe versie (NEN 3610:2022 nl) geschikt is om te blijven verplichten aan de overheid (‘pas toe of leg uit’- verplichting)

Geef uw mening over de informatie van standaarden. Dit kost u slechts 3-4 minuten. Vul de vragenlijst in.

Geo-Standaarden

Alle systemen die geografische informatie registreren of uitwisselen hebben baat bij Geo-standaarden. Dit pakket bestaat uit allerlei afspraken om geografische informatie te beschrijven en presenteren. Zoals eenduidige termen en metadataprofielen. De afspraken zorgen ervoor dat we nauwkeurig en betrouwbaar naar objecten verwijzen.

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Geografische informatie
  Nut

  In Nederland zijn organisaties in verschillende domeinen betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie op het aardoppervlak. Voorbeelden hiervan zijn kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om ervoor te zorgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen op elkaar aansluit zodat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden. De Geo-standaarden maken het mogelijk om op een eenduidige manier gegevens met een geografische component uit te wisselen.

  Bekijk de video van Geonovum voor meer informatie over het nut van GeoPackage. Dit is één van de standaarden uit de Geo-Standaarden.

   

  Werking

  De Geo-standaarden kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep bevat standaarden voor het beschrijven van geo-informatie, waaronder informatiemodellen en standaarden voor metadata, uitwisseling en coördinaatreferentiesystemen. Met deze standaarden wordt de geo-informatie (data) zelf beschreven. De tweede groep bevat standaarden voor services, waaronder die voor het serveren van vector-, raster- en sensordata. Met deze standaarden wordt beschreven hoe de data geserveerd wordt.

   

  Domein
  Trefwoorden

  Toepassing

  Community

  Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

  U vindt meer informatie over het beheer van de Geo-standaarden op de website van Geonovum, de beheerorganisatie van de standaarden:

  https://www.geonovum.nl/geo-standaarden

  Conformiteitstest

  Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

  Validatie en conformiteitstoets worden gedaan door Geonovum.

  Praktijkvoorbeelden

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  De Geo-standaarden op de 'Pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie bestaan uit:

  • Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 voor geografie, versie 2.1.0
  • Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services, versie 2.1.0
  • Nederlands WFS profiel 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services 2.0, versie 1.1
  • Nederlands profiel Web Map Service op ISO 19128, versie 1.1
  • ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML), versie 2007
  • NEN 3610:2011 (nl) Basismodel Geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten, versie 2011
  • GeoPackage 1.2

  NB. Het predicaat 'uitstekend beheer' is niet van toepassing op GeoPackage, ISO 19136:2007 en NEN 3610:2011 omdat deze standaarden niet beheerd worden door Geonovum.

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Ja voor deze standaard
  Intake
  Expertadvies
  Consultatie
  Forumadvies
  Intake

  FS-190612.4A_Intakeadvies_GeoPackage.pdf

  PDF Document | 105.78 KB
  Expertadvies
  Forumadvies

  Forumadvies-GeoPackage.pdf

  PDF Document | 148.4 KB
  Nieuwe versie
  Nieuwe versie
  Nieuwe versie: 2.1.0 Nederlands Metadataprofiel op ISO 19115
  Intakeadvies
  Expertadvies
  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  28-04-2014

  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  09-12-2014

  Overig

  Waarvoor geldt de verplichting

  De verplichting geldt bij de investering in een systeem voor de uitwisseling van geografische informatie.

  Advies aan beheerder

  Lees meer over standaarden op de website van Geonovum.