Bestekteksten open standaarden (2021)

Besluit OBDO 18 april over de ‘pas toe of leg uit’-verplichting (2018)

Leveranciersmanifest

Lijst verplichte open standaarden

Verplichte richtlijnen websites en andere online middelen (2019)

Rapport: Forum Standaardisatie en Smart Cities (2016)

Smart Cities: een internationaal perspectief (2017)

Verslag: Ronde Tafel bijeenkomst Smart Cities (2017)

Standaardwerken: het belang van verbinden