Overige publicaties

Content

Documenten die hulp bieden met open standaarden

Instructies en besluiten

Verkenning: Smart Cities

Digitale magazines

In onze digitale magazines leest u beknopt de resultaten van onze metingen. Zo vindt u er de laatste stand van zaken rondom de adoptie van informatieveiligheidstandaarden en ons jaarlijkse onderzoek naar de adoptie van standaarden, de Monitor Open Standaarden.