SOAP

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Uitwisselen van gegevens als XML bericht

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Uitwisseling van berichten tussen machines
  Nut

  SOAP is het berichtenformat dat web services mogelijk maakt. Web services koppelen applicaties met elkaar over het World Wide Web, ongeacht het platform waarop ze draaien of de programmeertaal waarin ze gebouwd zijn.

  Web services zitten onder de motorkap bij veel online diensten. Denk bijvoorbeeld aan een website voor autohuur, die via web services communiceert met de reserveringssystemen van de verschillende autoverhuurbedrijven.

  Digikoppeling, de standaard voor veilig berichtenverkeer tussen overheidsapplicaties, maakt gebruik van de standaarden voor webservices, waaronder SOAP.

  Werking

  SOAP staat voor Simple Object Access Protocol, maar de SOAP specificatie beschrijft in de eerste plaats een berichtformat gebaseerd op XML.

  Als protocol bouwt SOAP op de bestaande standaarden voor het World Wide Web, met name http(s) en TCP/IP. SOAP biedt een gestructureerd tekstueel format waarmee webapplicaties gegevens kunnen uitwisselen in http(s) berichten. SOAP gebruikt de bestaande http(s) requests en replies om de boodschappen te vervoeren. Een groot voordeel hiervan is dat web services gebouwd kunnen worden met de software en systemen die al bestaan voor browsers en web- of e-mailservers.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Simple Object Access Protocol

  Versie
  1.2
  Specificatiedocument
  Referentielijst
  Referentielijst

  FS19-04-05B referentielijst.pdf

  PDF Document | 119.18 KB
  Oplegger
  Beheerorganisatie
  W3C

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  20-05-2009

  Toelichting bij opname

  De laatste tien à vijftien jaar gebruiken webapplicaties steeds vaker REST APIs in plaats van web services om met elkaar te communiceren over het World Wide Web. Vergeleken met web services, bieden REST APIs een eenvoudiger manier om gangbare operaties op gegevensobjecten ('resources') uit te voeren zoals ophalen, creëren, wijzigen of verwijderen.

  REST APIs gebruiken meestal JSON als berichtformat, dat compacter is dan SOAP, en wisselen per bericht minder gegevens uit. Met REST APIs kan je niet alles doen wat je met web services en SOAP kan, maar voor veel gangbare applicaties biedt het een afdoende lichtgewicht alternatief.

  Toch worden web services en SOAP nog steeds gebruikt, met name daar waar complexere interactie tussen webapplicaties nodig is, of waar een hoge mate van beveiliging vereist is.