SOAP

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Uitwisselen van gegevens als XML bericht

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  berichtenuitwisseling
  Nut

  Het SOAP protocol is een computerprotocol dat wordt gebruikt om gestructureerde informatie uit te wisselen tussen web applicaties ongeacht op welke platform ze draaien of met welke code ze zijn ontwikkeld.

  Werking

  Het protocol bestaat uit verschillende onderdelen en bundelt het transport (http/SMTP/FTP) en de inhoud van een bericht (XML). SOAP specificeert de HTTP 'header' en het XML bestand zodat een programma uit de ene computer weet hoe het een programma uit een andere computer kan benaderen. Het SOAP protocol specificeert  daarnaast ook hoe de benaderde computer dient te reageren.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Simple Object Access Protocol

  Versie
  1.2
  Specificatiedocument
  Referentielijst
  Referentielijst

  FS19-04-05B referentielijst.pdf

  PDF Document | 119.18 KB
  Oplegger
  Beheerorganisatie
  W3C

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  20-05-2009

  Overig

  Toelichting

  Het protocol bundelt het transport (http/SMTP/FTP) en de inhoudt van een bericht (XML). Als het om (privacy-)gevoelige gegevens gaat wordt een versleuteld protocol (bijv. HTTPS) aanbevolen. SOAP wordt ondersteunt door Digikoppeling binnen de WUS standaard.