Digikoppeling

Inhoudsopgave

  Inhoud

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Digikoppeling moet worden toegepast op alle digitale gegevensuitwisseling met behulp van gestructureerde berichten die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sector-overstijgend is.
  Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebied.
   

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Veilige berichtenuitwisseling
  Nut

  Digikoppeling maakt veilige berichtenuitwisseling tussen overheden mogelijk. Digikoppeling wordt onder andere gebruikt om op een veilige manier aan te sluiten op basisregistraties.

  Werking

  Digikoppeling bestaat uit een set koppelvlakstandaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

  Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer:

  1. Bevragingen; een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
  2. Meldingen; men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden. 

  Verder bevat Digikoppeling een specificatie voor grote berichten die de mogelijkheid geeft om bijlagen toe te voegen en om beveiliging op berichtniveau toe te passen.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  ebMS WUS en GB (Grote Berichten) zoals nader gespecificeerd binnen Digikoppeling (voorheen OSB)

  Versie
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Logius

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Digikoppeling staat sinds 20 mei 2009 op de pas-toe-of-leg-uit lijst. In juni 2013 werd de versie van Digikoppeling gewijzigd naar 2.0. Op 25 mei 2018 stemde het OBDO in met het weglaten van het versienummer van Digikoppeling, waarna het versiebeheer op niveau van de deelspecificaties wordt gevoerd. Voor gebruikers is dit duidelijker dan het gelaagde versiebeheer.

  Logius heeft het predicaat 'uitstekend beheer' voor Digikoppeling. Dat betekent dat het beheer van Digikoppeling zodanig open en transparant is, dat Logius nieuwe versies van de specificaties van Digikoppeling kan aanmelden voor de pas-toe-of-leg-uit lijst zonder dat het Forum Standaardisatie deze opnieuw hoeft te toetsen.

  Adoptieadviezen

  De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

  Aan het Forum Standaardisatie: Monitor de ontwikkelingen rondom de standaarden met betrekking tot het gebruik van API's (waaronder RESTful API's) om vroegtijdig de behoefte om dergelijke standaarden op te nemen op de lijst voor open standaarden te identificeren.

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Ja voor deze standaard
  Expertadvies
  Expertadvies
  Aanmelding
  Aanmelding

  Aanmelding-Digikoppeling-2.0.pdf

  PDF Document | 344.81 KB
  Definitief
  Consultatie
  Forumadvies
  Forumadvies
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  20-05-2009

  Overig

  Waarvoor geldt de verplichting

  Digikoppeling is van toepassing bij aanschaf of ontwikkeling van systemen bedoeld voor gestructureerde berichtenuitwisseling met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI (zoals de basisregistraties) en berichtverkeer dat sectoroverstijgend is.

   Uitgezonderd zijn: de uitwisseling van Geo-informatie (daarvoor bestaat NEN3610) en de gevallen waarin de aanbieder van gegevens vaststelt dat geen noodzaak bestaat om de afnemer van de gegevens te authenticeren.

  Advies aan beheerder

  Het College Standaardisatie gaf in 2013 de volgende aanvullende adviezen aan de beheerder van de standaard in het kader van samenhang tussen standaarden:

  • Stel samen met de beheerder van de Geo-standaarden een bondige beschrijving op waarbij duidelijk wordt beschreven wanneer welke standaard van toepassing is bij het uitwisselen van geo-informatie, hoe deze standaarden zich tot elkaar verhouden en waar het snijvlak ligt van deze twee standaarden. Forum standaardisatie zal hierbij ondersteunen en deze informatie op haar website weergeven.

  Om bij de toetsing van een volgende versie van de standaard voor de status 'Uitstekend beheerproces' in aanmerking te komen dient tenminste:

  • Geformaliseerd te worden hoe marktpartijen kunnen bijdragen aan het beheer en ontwikkelproces rond de standaard. Concreet zou de beheerder leveranciers moeten toelaten tot het technisch overleg Digikoppeling.
  • Alle documentatie (inc. notulen) m.b.t. de besluitvorming over de standaard, eenduidig online beschikbaar te zijn, zodat eenvoudig te achterhalen is welke versie van de standaard, met welke functionaliteit, op welk moment door de eigenaar/beheerder is vastgesteld.

  In 2018 gaf het Forum Standaardisatie daar het volgende advies bij:

   

  • Monitor actief de behoefte ten opzichte van standaarden ebMS 3.0/AS4 en REST om (de ontwikkeling van) Digikoppeling aan te laten sluiten op recente technologische ontwikkelingen.
  • Stimuleer intra-sectoraal gebruik van Digikoppeling om de adoptie van Digikoppeling te bevorderen.