Digikoppeling

Digikoppeling beschrijft logistieke afspraken over de bestandsformaten, adressering en bevragingen. De overheid gebruikt deze afspraken om soepel samen te werken, te controleren met wie er gegevens uitgewisseld worden en dat ze versleuteld kunnen worden. Als u een overheidssysteem heeft dat gegevens gaat uitwisselen met een ander overheidssysteem, dan heeft u Digikoppeling nodig.

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Digikoppeling moet worden toegepast bij digitale gegevensuitwisseling die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sectoroverstijgend is. De verplichting geldt voor gegevensuitwisseling tussen systemen waarbij er noodzaak is voor tweezijdige authenticatie.

  Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebied.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Veilige gegevensuitwisseling
  Nut

  Digikoppeling maakt veilige gegevensuitwisseling tussen overheden mogelijk. De standaard beschrijft afspraken om gegevens juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden. Digikoppeling wordt onder andere gebruikt om op een veilige manier aan te sluiten op basisregistraties.

  Werking

  De standaard bestaat uit een viertal koppelvlakspecificaties voor gestructureerd gegevensuitwisseling met en tussen overheidsorganisaties:

  1. De WUS standaarden: deze worden vooral toegepast voor bevragingen Bevragingen, waarbij direct een antwoord verwacht wordt op een vraag. Dit heet ook wel 'synchrone' gegevensuitwisseling. Snelheid van afleveren is hierbij belangrijk, en als een service niet beschikbaar is, hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
  2. De ebMS standaard: deze wordt vooral toegepast voor meldingen Meldingen, waarbij het antwoord op een vraag later kan terugkomen. Snelheid van afleveren is in dit geval minder belangrijk. Gegevens worden herhaaldelijk verstuurd tot de ontvanger beschikbaar is. Dit staat ook bekend als 'asynchrone gegevensuitwisseling'.
  3. Grote berichten, met de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen en om beveiliging op berichtniveau toe te passen.
  4. REST API, om gegevens veilig uit te wisselen volgens het REST principe en volgens de eisen van de verplichte REST API Design Rules op de 'pas toe of leg uit' lijst.
  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  ebMS (ebXML Messaging Service), WUS (WSDL, UDDI & SOAP), GB (Grote Berichten) en REST API zoals nader gespecificeerd binnen Digikoppeling.

  Versie
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Logius

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Digikoppeling staat sinds 20 mei 2009 op de pas-toe-of-leg-uit lijst. In juni 2013 werd de versie van Digikoppeling gewijzigd naar 2.0.

  Op 25 mei 2018 stemde het OBDO in met het weglaten van het versienummer van Digikoppeling, waarna het versiebeheer op niveau van de deelspecificaties wordt gevoerd. Voor gebruikers is dit duidelijker dan het gelaagde versiebeheer.

  Op 7 april 2022 stemde het OBDO in met de uitbreiding van Digikoppeling met een REST API koppelvlak als aanvulling op de bestaande koppelvlakken volgens SOAP (Simple Object Access Protocol) principes. De afgelopen tien jaar worden REST APIs wereldwijd veel gebruikt als gangbaar en efficiënt alternatief voor SOAP.

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Ja voor deze standaard
  Intakeadvies Digikoppeling uitbreiding REST API koppelvlak
  Expertadvies Digikoppeling uitbreiding REST API koppelvlak
  Consultatie Digikoppeling uitbreiding REST API koppelvlak
  Forumadvies Digikoppeling met REST API koppelvlak
  Expertadvies Digikoppeling zonder versienummer
  Forumadvies Digikoppeling zonder versienummer
  Expertadvies Digikoppeling 2.0
  Forumadvies Digikoppeling 2.0
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  20-05-2009

  Overig

  Waarvoor geldt de verplichting

  Digikoppeling is van toepassing bij aanschaf of ontwikkeling van systemen bedoeld voor gestructureerde gegevensuitwisseling met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI (zoals de basisregistraties) en gegevensuitwisseling die sectoroverstijgend is.

  Uitgezonderd zijn: de uitwisseling van Geo-informatie (daarvoor bestaat NEN3610) en de gevallen waarin de aanbieder van gegevens vaststelt dat geen noodzaak bestaat om de afnemer van de gegevens te authenticeren.

  Advies aan beheerder

  In 2018 gaf het Forum Standaardisatie het volgende advies:

  • Monitor actief de behoefte ten opzichte van standaarden ebMS 3.0/AS4 om (de ontwikkeling van) Digikoppeling aan te laten sluiten op recente technologische ontwikkelingen.
  • Stimuleer intra-sectoraal gebruik van Digikoppeling om de adoptie van Digikoppeling te bevorderen.