WebRTC

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Peer-to-peer uitwisseling van audio, video en documenten tussen browsers

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Real Time communicatie
  Nut

  Het interoperabiliteitsprobleem dat WebRTC oplost is dat er geen aanvullende plug-ins of software van derden meer nodig zijn tussen webbrowsers. Doordat de communicatie via de server loopt is op die manier de verbinding gerealiseerd. Hierdoor is het makkelijker geworden om audio, video en documenten tussen browsers uit te wisselen. WebRTC is ontwikkeld om de privacyproblemen aan te pakken die onstaan door lokale functies en streams.

  Werking

  Web Real-Time Communication (WebRTC), is een standaard voor Peer-to-peer-uitwisseling van bestanden, zoals audio, video en documenten tussen browsers. Uitwisseling via WEBRTC ontstaat doordat een webbrowser een verzoek stuurt om te communiceren naar een andere browser, maar doet dit indirect via een server. Er is daardoor in eerste instantie niet direct contact tussen de webbrowsers, de server stuurt de verzoeken van de webbrowsers heen en weer en zorgt vervolgens dat communicatie tussen de webbrowsers mogelijk is. Het voordeel is dat er geen apart programma hoeft te worden geïnstalleerd of te worden gebruikt.

  WebRTC maakt gebruik van een web conferencing server die samen met een STUN (Simple Traversal of User Datagram Protocol [UDP] Through Network Address Translators [NAT’s]) server (stelt NAT-clients (dus computers achter een firewall) in staat om telefoongesprekken op te zetten met een VOIP-provider buiten het lokale network) nodig is om de initiële pagina te kunnen openen en om de verbindingen tussen twee WebRTC-eindpunten te synchroniseren.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Web Real-Time Communication

  Versie
  1.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  W3C

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  Chrome, Firefox en Opera zijn browser die het gebruik van WebRTC ondersteunen.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  De standaard zal nog veel ontwikkeling doormaken in gebruik en ondersteuning, maar de toegevoegde waarde is veelbelovend. Om deze reden komt WebRTC in aanmerking voor opname op de lijst met open standaarden met de status ‘aanbevolen’. Bij opname kan de standaard doorgroeien naar een aanbevolen standaard die zichzelf heeft bewezen.

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Advies
  Forumadvies
  Definitief
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  15-11-2016

  Overig

  Toelichting

  H323 en SIP: WEBRTC heeft een relatie met H.323 en SIP (Session Initiation Protocol). H.323 maakt het mogelijk om multimedia-communicatie tot stand te brengen, waaronder audio, video of andere datacommunicatie. Het protocol wordt door diverse internetapplicaties gebruikt. SIP beschrijft een methode voor het opzetten en het afsluiten van een online sessie en het uitwisselen van audio, video, chat en online games. H.323 wordt veel vervangen door SIP en lijkt niet meer een toegevoegde waarde boven SIP te kunnen realiseren. H.323 is niet opgenomen op aanbevolen lijst, SIP is wel opgenomen. Het functioneel toepassingsgebied van WEBRTC is vergelijkbaar met dat van H.323 en SIP. WEBRTC heeft als meerwaarde boven H.323 en SIP dat geen plug-ins en software van derden meer nodig zijn. De verwachting is dat WEBRTC marktpercentage van deze twee standaarden gaat overnemen.