09-12-2020: wij toetsen of de standaard NL GOV Assurance Profile for OIDC 1.0 geschikt is om te verplichten aan de overheid via plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst.

NL GOV Assurance Profile for OIDC

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  In behandeling
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Het NL GOV OpenID Connect profiel moet worden toegepast bij het beschikbaar stellen en het gebruik van federatieve authenticatiediensten, inclusief vertegenwoordiging- en attribuutverstrekking.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status
  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Het profiel vult de standaard OpenID Connect aan met additionele eisen en richtlijnen.
  Nut

  Het NL GOV Assurance profile for OIDC 1.0 geeft door dienstverleners aangeboden diensten de mogelijkheid om de identiteit van een eindgebruiker te controleren gebaseerd op verschillende authenticatieservices (zoals DigiD), waarbij profielinformatie van de eindgebruiker volgens een gestandaardiseerde wijze beschikbaar wordt gesteld aan de daarvoor geautoriseerde diensten.

  Werking

  Het profiel maakt het mogelijk dat gebruikers zelf een keuze kunnen maken voor een (goedgekeurde) authenticatievoorziening, zoals DigiD, en niet steeds opnieuw in hoeven te loggen, bijvoorbeeld wanneer er gebruik wordt gemaakt van een routeringsvoorziening.

  OpenID Connect is een generieke standaard die meestal nog aanvullende afspraken vereist voor de toepassing in specifieke domeinen. NL GOV Assurance Profile for OIDC legt nadere afspraken vast over het gebruik van OpenID Connect bij de Nederlandse (semi-)overheid.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  NL GOV Assurance profile for OpenID Connect

  Specificatiedocument
  Versie
  1.0
  Beheerorganisatie
  Logius

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Nee
  Datum van aanmelding

  20-11-2020

  Intakeadvies

  Intakeadvies-NL-GOV-AP-OIDC.pdf

  PDF Document | 111.19 KB
  Expertadvies
  Consultatie
  Aanvullend onderzoek
  Forumadvies