OIDC

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  OpenID Connect kan toegepast worden bij het beschikbaar stellen van federatieve authenticatiediensten.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Authenticatie
  Nut

  OpenID Connect (OIDC) is een open en gedistribueerde manier om één authenticatiedienst naar keuze te kunnen hergebruiken bij meerdere (semi-)overheidsdienstverleners, bij gebruik vanuit onder andere webapplicaties en mobiele apps. Belangrijkste redenen om op OIDC in te zetten is de actieve ontwikkelingen en de mobile-first strategie ondersteuning van digitale overheidsdiensten.

  Werking

  OIDC bouwt voort op OAuth 2.0. Het maakt het mogelijk om andere authenticatievoorzieningen middels een routeringsvoorziening te ontsluiten. Bovendien geeft het de mogelijkheid om meerdere attributen of andere type identifiers mee te geven.

  OIDC is een generieke standaard die meestal nog profielen (aanvullende afspraken) vereist voor toepassing in specifieke domeinen.

   

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  OpenID Connect

  Versie
  1.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  OpenID Foundation

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  Er is een groot aantal configureerbare implementaties en libraries beschikbaar.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Er is geadviseerd zo snel mogelijk een breed gedragen Nederlands profiel te ontwikkelen voor OIDC. Dit Nederlands profiel zal dan moeten worden aangedragen voor plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst.

  Op 9 december 2020 heeft Forum Standaardisatie besloten de aanmelding van Logius voor het Nederlandse profiel van de standaard OIDC (NL GOV Assurance Profile for OIDC) voor plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst in procedure te nemen. Dit profiel spitst zich specifiek toe op de context van (semi-)overheidsorganisaties in Nederland. 

  In gevallen waar een generieke standaard moet worden toegepast met een specifieker profiel, plaatst het Forum Standaardisatie het profiel op de 'pas toe of leg uit' lijst en de onderliggende generieke standaard op de lijst aanbevolen standaarden.

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Expertadvies

  Expertadvies-OpenID-Connect-1.0_0.pdf

  PDF Document | 404.69 KB
  Intakeadvies

  FS-190612.4D_Intakeadvies_OIDC.pdf

  PDF Document | 136.29 KB
  Consultatie

  191211-Consultatiedocument-OIDC.pdf

  PDF Document | 116.25 KB
  Forumadvies

  191211-Forumadvies-OIDC.pdf

  PDF Document | 136.42 KB
  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  17-04-2019

  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  23-03-2020