MIM

Inhoudsopgave

  Inhoud

  Status

  Lijst status
  In behandeling
  Organisatorisch werkingsgebied

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  Nut en werking

  Typering
  Nationaal metamodel voor informatiemodellering
  Nut

  MIM (Metamodel voor Informatiemodellering) dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, zodat informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor gegevensuitwisseling meer compatibel worden. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering.

  Werking

  Een metamodel is een model van een model. Het definieert een verzameling van modelleerconstructies in de vorm van bouwstenen oftewel modelelementen, met bijbehorende betekenis en bijbehorende afspraken omtrent hoe deze toe te passen. Volgens een metamodel kunnen informatiemodellen gemaakt worden die op hun beurt weer ten grondslag liggen aan standaarden voor de uitwisseling van gegevens. Het metamodel is dus een standaardtaal waarin je informatiemodellen op een uniforme manier beschrijft. Deze metataal beschrijft als het ware de grammatica en de syntax van de modelleertaal, en geeft daarmee kaders aan deze informatiemodellen.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Metamodel voor informatiemodellering

  Versie
  1.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Geonovum

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Datum van aanmelding

  25-10-2018

  Overig

  Toelichting

  MIM (Nationaal metamodel voor informatiemodellering) heeft een experttoetsing ondergaan. De procedure wordt aangehouden omdat het beheerproces nog onvoldoende geformaliseerd is, en er onzekerheid bestaat over de financiering van het beheer. De verwachting is dat het beheer van MIM in het najaar van 2019 geformaliseerd en operationeel zal zijn. In het voorjaar 2020 kan de toetsingsprocedure van MIM dan hervat worden. Vragen die ook in het expertonderzoek naar voren kwamen, zijn of een metamodelleringsstandaard binnen de scope van de lijst open standaarden van het ForumStandaardisatie valt, en of MIM compatibel is met modellen die op Linked Data gebaseerd zijn.