MIM

Inhoudsopgave

    Inhoud

    Status

    Lijst status
    In behandeling
    Organisatorisch werkingsgebied

    Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

    Europese status

    Nut en werking

    Typering
    Nationaal metamodel voor informatiemodellering
    Nut

    MIM (Metamodel voor Informatiemodellering) dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, zodat informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor gegevensuitwisseling meer compatibel worden. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering.

    Werking

    Een metamodel is een model van een model. Het definieert een verzameling van modelleerconstructies in de vorm van bouwstenen oftewel modelelementen, met bijbehorende betekenis en bijbehorende afspraken omtrent hoe deze toe te passen. Volgens een metamodel kunnen informatiemodellen gemaakt worden die op hun beurt weer ten grondslag liggen aan standaarden voor de uitwisseling van gegevens. Het metamodel is dus een standaardtaal waarin je informatiemodellen op een uniforme manier beschrijft. Deze metataal beschrijft als het ware de grammatica en de syntax van de modelleertaal, en geeft daarmee kaders aan deze informatiemodellen.

    Domein
    Trefwoorden

    Detailinformatie

    Volledige naam

    Metamodel voor informatiemodellering

    Versie
    1.1
    Specificatiedocument
    Implementatie en hulpbestanden
    Beheerorganisatie
    Geonovum

    Toetsingsinformatie

    Uitstekend beheer
    Datum van aanmelding

    25-10-2018

    Intakeadvies

    Intakeadvies MIM.pdf

    PDF Document | 487.96 KB
    Expertadvies

    Expertadvies MIM.pdf

    PDF Document | 506.12 KB

    Overig

    Toelichting

    De standaard MIM is in 2018 aangemeld voor de lijst aanbevolen standaarden. Na een expertbijeenkomst is vastgesteld om de opname van de standaard uit te stellen omdat het beheerproces nog onvoldoende geformaliseerd was, en er onzekerheid bestond over de financiering van het beheer. Eind 2020 is MIM (versie 1.1) opnieuw in procedure gebracht.