MIM

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Aanbevolen
  Organisatorisch werkingsgebied

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  Nut en werking

  Typering
  Standaard voor metamodellering
  Nut

  MIM (Metamodel voor Informatiemodellering) dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, zodat informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor gegevensuitwisseling meer compatibel worden. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering.

  Werking

  Een metamodel is een model van een model. Het definieert een verzameling van modelleerconstructies in de vorm van bouwstenen oftewel modelelementen, met bijbehorende betekenis en bijbehorende afspraken omtrent hoe deze toe te passen. Volgens een metamodel kunnen informatiemodellen gemaakt worden die op hun beurt weer ten grondslag liggen aan standaarden voor de uitwisseling van gegevens. Het metamodel is dus een standaardtaal waarin je informatiemodellen op een uniforme manier beschrijft. Deze metataal beschrijft als het ware de grammatica en de syntax van de modelleertaal, en geeft daarmee kaders aan deze informatiemodellen.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Metamodel voor informatiemodellering

  Versie
  1.1.1
  Specificatiedocument
  Implementatie en hulpbestanden
  Beheerorganisatie
  Geonovum

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Ja voor deze standaard
  Datum van aanmelding

  25-10-2018

  Datum van besluit

  07-07-2021

  Intakeadvies

  Intakeadvies MIM.pdf

  PDF Document | 487.96 KB
  Expertadvies

  Expertadvies MIM.pdf

  PDF Document | 506.12 KB
  Forumadvies

  Forumadvies MIM

  PDF Document | 176.82 KB
  Versiewijziging

  20220328-MIM-1.1.1-versiewijziging.pdf

  PDF Document | 601.44 KB

  Overig

  Toelichting

  Afhankelijk van de sector overlapt het toepassingsgebied van MIM deels met dat van andere standaarden:

  • NEN 3610 voor het Geo-domein; deze standaard is onderdeel van de Geostandaarden op de ‘pas toe of leg uit’ lijst.
  • NTA 8035:2020, NEN 2660-1, CEN TC442/WG4/TG3 SML en ISO 12006-3 voor het domein van de bebouwde omgeving. Van deze standaarden is een deel nog in ontwikkeling.

  NEN en Geonovum doen reeds inspanningen om NEN 3610, NEN 2660-1 en MIM op elkaar af te stemmen. Zo zijn zowel NEN 3610 als MIM in 2020 in overeenstemming met NTA 8035 en NEN 2660-1 aangepast voor linked data toepassingen.

  De experts roepen NEN en Geonovum op om te blijven samenwerken aan de compatibiliteit van NEN 3610, NEN 2660-1 en MIM, en te onderzoeken hoe een fundamentele (top-level) ontologie kan worden ingepast in MIM.

  Toepassing

  Praktijkvoorbeelden