IMAP

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  e-mail synchronisatie
  Nut

  Met IMAP e-mailberichten is het ook mogelijk om met berichten te werken zonder dat deze naar de computer zijn gedownload. Hierdoor is het mogelijk om berichten te verwijderen, bekijken en organiseren vanaf ieder locatie.

  Werking

  De IMAP standaard beschrijft een protocol voor het synchroniseren van e-mail tussen een e-mail server en eindgebruikers e-mailapplicatie. E-mail wordt daarbij niet van de server geladen naar de eindgebruikersapplicatie (zoals bij het protocol POP3) maar blijft op de server aanwezig.

  IMAP wordt vaak in zakelijke omgevingen gebruikt in combinatie met het protocol SMTP, dat zorgt voor de verzending en ontvangen van e-mail over het Internet

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Internet Message Access Protocol

  Versie
  4, revisie 1
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  IETF

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Nee
  Expertadvies
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  20-05-2009

  Overig

  Toelichting

  IETF adviseert om IMAP alleen nog te gebruiken over verbindingen die met TLS 1.2 of hoger beveiligd zijn. Dit staat beschreven in RFC8314 van januari 2018. TLS staat op de past-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. Gebruik IMAP dus niet over onbeveiligde ("cleartext") verbindingen.