Streefbeeld IPv6-adoptie overheid nog niet gehaald

Content

Volgens de afspraak van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) moesten alle overheidswebsites en e-maildomeinen voor het einde van 2021 via IPv6 en IPv4 bereikbaar zijn. Uit de laatste meting blijkt dat IPv6 steeds vaker wordt gebruikt. Vooral in het laatste kwartaal van 2021 vond een heuse eindsprint plaats. Ondank deze groei is het doel van volledige IPv6-adoptie voor websites en e-mailsystemen van de overheid niet gehaald.

Over de meting

De meting is uitgevoerd in januari 2022. Er werden 559 overheidsdomeinnamen getoetst die ook in eerdere metingen centraal stonden. In januari voldeden 89% van de websites en 61% van de e-maildomeinen aan de afspraak.

Niet meer uit te leggen

IPv6 staat sinds 2010 op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie. Overheden hebben 12 jaar de tijd gehad om hun systemen gereed te maken voor de stap naar IPv6. De adoptiegroei van IPv6 toont ons dat het gebruik van IPv6 geen ingewikkelde kwestie is. Forum Standaardisatie vindt dat er geen goede redenen meer zijn om onder het ‘toepassen’ uit te komen door het ‘uit te leggen’. Het ‘pas toe of leg uit’-beleid en de latere implementatie-afspraak hebben niet bij iedereen voor voldoende urgentie gezorgd. “Het is daarom tijd voor een meer doortastende en verplichtende aanpak”, aldus het OBDO tijdens hun vergadering op 7 april 2022.

Oproep aan achterblijvende overheden

Het OBDO roept CIO Rijk en de koepelorganisaties Manifestgroep, Klein Lef, VNG, IPO en Unie van Waterschappen dringend op om achterblijvende overheidsorganisaties direct aan te spreken op het niet nakomen van de afspraak.

In het bijzonder worden de achterblijvende regionale IT-samenwerkingen Equalit, RID De Liemers, Samenwerking Kempengemeenten, ICT NML, Syntrophos, Dienst Dommelvallei, De Connectie en ICT Gouwe-IJssel, door het OBDO opgeroepen om IPv6 alsnog op korte termijn te implementeren.

Microsoft Exchange Online

Tot slot signaleert Forum Standaardisatie een sterk groeiende afhankelijkheid van Microsoft Office 365 Exchange Online, dat ondertussen op meer dan 30% van de gemeten kern-domeinnamen van de overheid wordt gebruikt.

Bent u een achterblijvende overheidsorganisatie die Microsoft Office 365 (Exchange Online)  gebruikt? Dan wijzen we u er nogmaals op dat u de mogelijkheid heeft om IPv6 te laten activeren (via het zogenoemde ‘opt-in’).

Meer informatie