OWMS in de aandacht. Geef uw mening!

Content

Forum Standaardisatie toetst een aanpassing van de Lijst Open Standaarden. Via internetconsultatie.nl kunt u de volledige voorstellen lezen en erover meepraten. Doe dit uiterlijk 24 juli.

Om welke wijzigingen gaat het?

Het voorstel komt voort uit de toetsingsprocedure van het Forum Standaardisatie: Overheid.nl Web Metadata Standaard verwijderen van de Lijst Open Standaarden.

Het Forum toetst de standaard voor metadata Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) te verwijderen van de Lijst Open Standaarden en zodoende niet meer te verplichten of aan te bevelen. OWMS beschrijft eigenschappen en structuur van overheidsinformatie op internet om overheidsinformatie op het internet beter vindbaar te maken en beter te interpreteren. OWMS heeft ‘end of life-status’ bereikt.

Experts adviseren dat OWMS van de lijsten verwijderd kan worden.

Hoe gaat de procedure verder?

Met de consultatie onderzoekt Forum Standaardisatie of het expertadvies juist en volledig is en geeft het Forum belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op de opgestelde adviezen. Vervolgens adviseert het Forum het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).  In dat advies worden het expertadvies en de reacties uit de publieke consultatie gepresenteerd.

Zie ook