Openbare consultatie: Digikoppeling met REST API koppelvlak

01 okt 2021

Content

Tot 28 oktober houdt Forum Standaardisatie een openbare consultatie over een voorgestelde wijziging met betrekking tot de verplichte standaarden. Het betreft het handhaven van Digikoppeling met de uitbreiding van een REST API koppelvlak op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst (verplichte standaarden) en een verduidelijking van het toepassingsgebied. Via internetconsultatie.nl kunt u de volledige adviezen lezen en erover meepraten.

Om welke wijzigingen gaat het?

In maart 2021 is Digikoppeling uitgebreid met een REST API koppelvlak als aanvulling op de bestaande koppelvlakken. De afgelopen tien jaar worden REST APIs wereldwijd veel gebruikt als gangbaar en efficiënt alternatief voor SOAP. Digikoppeling blijft met het toegevoegde REST API koppelvlak alle bestaande koppelvlakken ondersteunen. De uitbreiding van Digikoppeling heeft geen impact op bestaande toepassingen van Digikoppeling. De toevoeging van een REST API koppelvlak maakt het voor gebruikers makkelijker om Digikoppeling toe te passen waar dat verplicht is.

Het bestaande functioneel toepassingsgebied beschrijft niet expliciet dat Digikoppeling alleen verplicht is voor gegevensuitwisseling tussen systemen waarbij tweezijdige authenticatie moet plaatsvinden. Het voorgestelde toepassingsgebied verduidelijkt de reikwijdte van de verplichting.

Hoe gaat de procedure verder?

De consultatie is erop gericht om te toetsen of het expertadvies juist en volledig is en om belanghebbende de mogelijkheid te geven te reageren op de opgestelde adviezen. Heeft u opmerkingen, vragen of problemen? Geef deze dan vóór 28 oktober door.

Na sluiting van de publieke consultatie neemt het Forum Standaardisatie de ingezonden reacties in beschouwing. Vervolgens adviseert het Forum Standaardisatie het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) met een Forumadvies, dat is samengesteld uit de inzichten van het expertadvies en reacties uit de publieke consultatie.

We zien uit naar uw reacties!

Zie ook