OIDC-profiel verplicht? Aanbeveling Peppol BIS? COINS van de lijst af? Geef uw mening

28 jan 2022

Inhoud

Forum Standaardisatie toetst drie aanpassingen van de Lijst Open Standaarden. Via Internetconsultatie.nl kunt u de volledige voorstellen lezen en erover meepraten. Doe dit voor 25 februari.

Om welke wijzigingen gaat het?

De voorstellen komen voort uit de toetsingsprocedure van het Forum. De wijzigingen dragen bij aan betere gegevensuitwisseling en een veiliger internet.

1. Een verplicht Nederlands OIDC profiel

Forum Standaardisatie toetst of de standaard NL GOV Assurance profile for OpenID Connect 1.0 geschikt is om te verplichten voor de overheid.

Experts adviseren de standaard OpenID Connect 1.0 (authenticatie) aan te vullen met een Nederlands profiel. Het OIDC profiel vult de standaard OpenID Connect 1.0 aan met specifieke eisen en richtlijnen voor Nederland. Dit draagt mogelijk bij aan een veiliger internet.

2. Peppol BIS aanbevelen

Daarnaast toetst het Forum of Peppol BIS geschikt is om aan te bevelen aan de overheid. Peppol BIS is een internationaal afsprakenstelsel in het elektronisch berichtenverkeer voor bestel, inkoop en facturatie.

Volgens experts verbetert Peppol BIS leverancier-onafhankelijke gegevensuitwisseling van aankoopopdrachten.

3. COINS 2.0 verwijderen van de lijsten

Tot slot toetst het Forum om de bouwstandaard COINS 2.0 van de lijst af te halen (en dus niet meer te verplichten of aan te bevelen). COINS is een standaard voor uitwisselen van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. COINS 2.0 heeft ‘end of life-status’ bereikt.

Experts adviseren dat COINS van de lijsten verwijderd kan worden.

Hoe gaat de procedure verder?

Met de consultaties onderzoekt Forum Standaardisatie of de expertadviezen juist en volledig zijn en geeft het Forum belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op de opgestelde adviezen. Vervolgens adviseert het Forum het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).  In dat advies worden het expertadvies en de reacties uit de publieke consultatie gepresenteerd.

Zie ook