Makkelijk gegevens delen door REST-API uitbreiding Digikoppeling

12 apr 2022

Content

Digikoppeling is uitgebreid met een standaard voor REST-API koppelvlakken. Deze nieuwe standaard biedt ICT-ers van de overheid de mogelijkheid om via REST-API's gegevens veilig te delen met andere overheidsorganisaties. REST-API's zorgen ervoor dat organisaties snel en eenvoudig bepaalde gegevens van elkaar kunnen inzien, waardoor de onderlinge samenwerking verbetert.

Invloed van de wijziging

Digikoppeling is in beheer van Logius en staat sinds 2009 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. De standaard bevat afspraken om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken, en veilig en betrouwbaar te verzenden. Daar zijn nu afspraken rondom de gegevensuitwisseling via REST-API's aan toegevoegd. Naar aanleiding van de uitbreiding is ook het functioneel toepassingsgebied van de standaard aangepast.

Waarom REST-API's via Digikoppeling?

REST-API koppelingen worden steeds vaker gebruikt om toegang tot gegevens te geven, ook bij de overheid. Via Kennisplatform API’s hebben verschillende overheidsorganisaties de intentie uitgesproken om meer met REST-API's te gaan werken. De uitbreiding van de Digikoppeling standaard maakt dit mogelijk tussen overheidsorganisaties.

Meer informatie