Erfgoedstandaard op de lijst Aanbevolen standaarden

19 apr 2022

Content

Vanaf 7 april staat de Erfgoedstandaard op de lijst Aanbevolen standaarden van Forum Standaardisatie. De standaard helpt gemeenten om hun monumenten eenduidig registeren voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door bovengronds erfgoed op een eenduidige wijze te registreren worden de gegevens open data, beter toegankelijk en uitwisselbaar.

Uitwisselbaar en hergebruik

"De plaatsing van de Erfgoedstandaard op de lijst aanbevolen standaarden betekent een grote stap richting aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en is een mooie impuls om zo nog meer gemeenten te ondersteunen bij de registratie van hun erfgoed", aldus Werkgroep De Data-Beet, die de standaard heeft ontwikkeld. De standaard draagt bij aan een verhoging van de kwaliteit van de registraties en biedt mogelijkheden om de registraties actueel te houden. De eenduidig vastgelegde informatie over bovengronds erfgoed is openbaar toegankelijk, eenvoudig uitwisselbaar en geschikt voor hergebruik.

een grote stap richting aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en is een mooie impuls om zo nog meer gemeenten te ondersteunen bij de registratie van hun erfgoed.

De Erfgoedstandaard

De volledige naam van de nieuwe standaard is Erfgoed Registratie Standaard voor bovengronds erfgoed (ERSb). En het is een open standaard voor het registeren en ontsluiten van erfgoedinformatie. Gemeenten zijn (naast de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en provincies) bronhouder van erfgoedgegevens. Dit zijn erfgoedgegevens voor beschermd erfgoed maar ook voor geïnventariseerd erfgoed en erfgoedwaarden, zoals die vaak op cultuurhistorische waardekaarten worden opgenomen. De standaard geldt voor het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed in de fysieke omgeving.

De Erfgoedstandaard is een nieuwe standaard en is in beheer van Federatie Grote Monumentengemeenten.

Details

Erfgoedstandaard staat op de lijst aanbevolen standaarden.