Leveranciersmanifest

Content

Wat moet ik doen?

Als ICT-leverancier kunt u het Leveranciersmanifest ondertekenen (zie Download). Dit heeft een aantal voordelen:

  • Wij vermelden uw bedrijfsnaam op deze website. Hierdoor zien overheden direct welke leveranciers ervaring hebben met de standaarden.
  • U verwijst bij het offreren op overheidsopdrachten naar het feit dat u dit manifest ondertekend heeft.
  • U draagt bij aan het creëren van een gelijk speelveld voor alle leveranciers bij overheidsopdrachten. 

Inhoud van het manifest

Wij bevorderen als leverancier de interoperabiliteit van de Digitale Overheid. In de ontwikkeling, doorontwikkeling en levering van ICT-producten en ICT-diensten conformeren wij ons aan de open standaarden van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

  1. Wij gebruiken de lijst met verplichte standaarden en specificeren welke, voor de overheid verplichte, 'Pas toe of leg uit' -standaarden wij toepassen.
  2. Wij gebruiken waar mogelijk openbare en vrij toegankelijke "best practices" en implementatieprofielen. Dit om verschillen bij implementatie van de verplichte standaarden te beperken.
  3. Wij sluiten aan bij de Generieke Digitale Infrastructuur. Bij de ontwikkeling, doorontwikkeling en levering van ICT-producten en ICT-diensten is dit het uitgangspunt.

Ondertekening

Als u het Manifest wilt ondertekenen ontvangen wij graag:

  1. De naam van uw organisatie (zoals deze in het manifest opgenomen dient te worden);
  2. De naam en functie van de ondertekenaar (deze dient tekenbevoegd te zijn);
  3. Een link naar de plek op uw website waar u zo specifiek mogelijk toelicht hoe uw organisatie invulling geeft aan het manifest. Bijvoorbeeld door te beschrijven welke van de 'Pas toe of leg uit'-standaarden onderdeel zijn van uw producten en diensten en/of welke implementatieprofielen u toepast bij deze standaarden.

Op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen, sturen we een exemplaar van het manifest per mail/post voor ondertekening retour en voegen uw organisatie toe bij de ondertekenaars op de website.

Meepraten over standaarden

Het zou jammer zijn als dit bij een eenmalige exercitie blijft. Daarom zetten we graag uw expertise in bij het toetsen van (nieuwe versies van) standaarden voor de 'Pas toe of leg uit'-lijst met voor de overheid verplichte standaarden. Bij belangstelling benaderen wij u in het vervolg graag als er een standaard binnen uw expertiseveld getoetst wordt.

Aanvullende suggesties hoe overheid en bedrijfsleven elkaar op dit onderwerp verder kunnen versterken, horen wij graag via info@forumstandaardisatie.nl.

Ondertekenaars

Documentatie-type