Slimmer samenwerken in de spoorbranche met OTL en Linked Data

Content

""

In de spoorbranche werkt ProRail samen met marktpartijen om één totaalproduct te leveren: een werkende infrastructuur. Heldere communicatie en uitwisseling van informatie is daarbij onontbeerlijk. Spraakverwarring ontstaat als er voor hetzelfde object meerdere woorden bestaan zoals een ‘laagsein’, ‘dwergsein’ en ‘hoofdsein’. Vakmensen kunnen hiermee nog wel uit de voeten, maar voor ICT-systemen is gebrek aan eenduidigheid een groot probleem.

Standaardiseren

De Object Type Bibliotheek van ProRail (OTL: Object Type Library) is een mijlpaal in de ontwikkeling van informatiestandaarden ten behoeve van de samenwerking in de spoorbranche. Met de OTL heeft ProRail de weg ingeslagen naar een gedeeld spoorbeeld, een sterk verbonden keten, een versneld proces en betrouwbare data. Mede door de OTL is het mogelijk dat infra-object-data binnen ProRail een digitale kopie is van de infrastructuur buiten: ‘binnen = buiten’

OTL en IIM

De OTL maakt het integraal informatiemodel (IIM) van ProRail toegankelijk. Het IIM is een ontologie die de structuur, begrippen, definities, taxonomie, eigenschappen en relaties van spoorse objecttypen generiek beschrijft. De OTL maakt de kennis die de IIM-ontologie ‘onder de motorkap’ vastlegt, praktisch bruikbaar voor het maken, wijzigen en uitwisselen van informatie gedurende de hele levenscyclus van een infrastructuurobject. Hiermee is de OTL meer dan een informatiestandaard; het is ook een kennisbank en validiteitschecker

Dankzij de OTL zijn begrippen en definities gedurende alle fasen van het bouwwerk eenduidig gedefinieerd. ICT-systemen voor de bouw en het beheer van de spoorinfrastructuur werken door gebruik te maken van de OTL allemaal met dezelfde informatie en kennis. De OTL biedt daarnaast een platform voor het stellen van vragen of het indienen van wijzigingsverzoeken. Zo werken we als spoorsector samen aan de verbetering van het fundament onder de informatiehuishouding voor het spoor

""

Makkelijk zoeken

In oktober 2018 ging de OTL live. De website https://otl.prorail.nl/ is openbaar en kan door iedereen geraadpleegd worden. De gebruiker kan objecttypen van de spoorinfrastructuur zoeken, bekijken en exporteren in spreadsheet-formaat. De website maakt thans gebruik van conventionele web-technologie, dus html en XML.

De toekomst

Binnenkort komt de OTL ook beschikbaar als Linked Data, gebruik makend van RDF en OWL. Zo wordt de OTL benaderbaar als een endpoint en kan via SPARQL worden bevraagd. Informatie is dan vindbaar op het web in een vaste structuur, de betekenis is vastgelegd in het model en computers begrijpen wat er wordt bedoeld. ProRail zet hiermee de eerste stap op het pad van de Linked Data. Zo neemt ProRail de spoorprofessionals mee in de digitale transitie en werken wij slimmer samen

Parels van Linked Data Toepassingen

Dit verhaal is geschreven in samenwerking met Platform Linked Data Nederland

""

Documentatie-type