Linked data: wie, wat en waar in het onderwijs

Content

""

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert wettelijke taken uit op het gebied van bekostiging, toezicht en verantwoording van het onderwijs in Nederland. Ze beheren het register van instellingen die actief zijn in het formele onderwijs. Dit publiceren ze al jaren als open data

Een wereld van nuances

Wat DUO publiceert en beheert is zeker niet de hele werkelijkheid. In het register ontbreken de nuances van de werkelijkheid van de onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld een plusprofiel bij een HAVO-opleiding, of een leslocatie die wel bestaat maar administratief onzichtbaar is. Dit soort nuances zijn niet relevant voor DUO maar wel voor de instelling zelf, de studenten, en anderen zoals de Inspectie en het College voor Toetsen en Examens.

Daarom werkt DUO samen met de onderwijssector aan de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). RIO houdt vanaf het ontwerp rekening met de verschillende invalshoeken. Linked Data leent zich bij uitstek voor dit soort samenwerking die organisaties overstijgt.

RIO geeft met Linked Data meer detail over wie wat waar aan onderwijs aanbiedt

Hoe ze Linked Data gebruiken

Sinds 2017 experimenteert DUO daarom met Linked Data. DUO gebruikt daarbij een Dotwebstack-omgeving (voorheen Linked Data Theatre) en de online Linked Datavoorziening van het Kadaster in de cloud. De Linked Data kan worden bevraagd via een SPARQL-endpoint maar ook met REST API’s.

In de toekomst

Terwijl er nog aan RIO wordt gewerkt ontsluit DUO de registergegevens over het wie, wat en waar in het onder - wijs nu al als Linked Data. Door deze data te koppelen met data van de onderwijsinstellingen ontstaat er meer nuance. Vanaf 2019 zal de DUO Linked Data-component van RIO in productie zijn.

Daarnaast gaat DUO de RIO koppelen aan de Basis - administratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor locaties en de stelselcatalogus voor het beschrijven van metadata van de basisregistraties. En in het onderwijs zijn plannen om onderwijsstructuren als Linked Data te publiceren, die als bron gekoppeld kunnen worden aan de RIO.

Parels van Linked Data Toepassingen

Dit verhaal is geschreven in samenwerking met Platform Linked Data Nederland

""

Documentatie-type