Content

Ministerie BZK

In vijf stappen naar veilige en toegankelijke sites

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stond halverwege 2020 voor een stevige klus: een groot deel van de internetdomeinen en -sites laten voldoen aan de verplichte open standaarden voor beveiliging en toegankelijkheid. Lees verder

Ministerie SZW

Al onze nieuwe sites voldoen aan de standaarden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had teveel websites en te weinig controle op de beveiliging en toegankelijkheid ervan. En dus was het hoog tijd voor een betere regie. Een generieke routekaart bracht succes! Lees verder.

Ministerie Financiën

We hameren er steeds op: gebruik de open standaarden

Overheidsorganisaties zijn verplicht om een aantal open standaarden toe te passen in hun ICT-systemen. Maar wat leveren deze standaarden eigenlijk op voor burgers? En hoe zorg je ervoor dat ze ook daadwerkelijk toegepast worden in je organisatie? Lees verder