Veilig internet

Content

Door onbeveiligde verbindingen en phishing kunnen gevoelige gegevens, zoals wachtwoorden en persoonsgegevens, in verkeerde handen vallen. Cybercriminaliteit kan voor veel schade zorgen. Door moderne standaarden te gebruiken bij het bouwen en vernieuwen van ICT-systemen maakt u het moeilijker om uw systemen te misbruiken.

Burgers en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat gegevensuitwisseling met publieke organisaties via web of e-mail veilig verloopt. Dit gaat niet vanzelf. Om dit te kunnen waarborgen, moeten publieke organisaties diverse informatieveiligheidstandaarden toepassen.

Streefbeeldafspraken

Voor de overheid gelden implementatieafspraken over standaarden voor internet- en informatieveiligheid, de zogenoemde streefbeeldafspraken informatieveiligheid. Forum Standaardisatie meet ieder halfjaar de voortgang van de adoptie en brengt hierover rapportages uit.

Platform Internetstandaarden

Platform Internetstandaarden stimuleert de adoptie van moderne internetstandaarden die fraude met e-mail en websites tegengaan. Deze standaarden zorgen ervoor dat het internet voor iedereen veiliger toegankelijk is en kan blijven groeien. In het platform participeren partners uit de internetgemeenschap en Nederlandse overheid waaronder Forum Standaardisatie. Binnen scope zijn de volgende standaarden:

Platform Internetstandaarden biedt de testtool Internet.nl aan. Op Internet.nl kunt u eenvoudig testen of uw internet up-to-date is. Gebruiken uw website, e-mail en internetverbinding wel moderne, betrouwbare Internetstandaarden? En, als dat niet zo is, wat kunt u daar aan doen?

Veilige E-mail Coalitie (VEC)

Binnen de Veilige E-mail Coalitie werken bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid samen aan het beter beveiligen van e-mailverkeer. De mailbeveiligingsstandaarden waar de Veilige E-mail Coalitie voor staat, zorgen ervoor dat internetcriminelen niet zomaar uit naam van andermans e-mailadres phishingmails kunnen versturen. Daarnaast helpen ze om het afluisteren van bedrijfs- en privacygevoelige informatie in e-mails te voorkomen. Het initiatief is tot stand gekomen onder regie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Forum Standaardisatie.

Bestrijd e-mailfraude

Zorg voor betrouwbare e-mail door drie open standaarden te gebruiken: SPF, DKIM en DMARC. E-mailspoofing, het versturen van valse e-mails namens een organisatie, wordt steeds meer gebruikt in gerichte phishingaanvallen. Dit soort phishingmails zijn dan voor gebruikers nauwelijks te herkennen. Ook thuisgebruikers worden regelmatig geconfronteerd met phishingaanvallen om gevoelige informatie te achterhalen of computers te infecteren.

Betrouwbaarheidsniveaus digitale dienstverlening

Authenticatiemiddelen zorgen ervoor dat de overheden weten met welke burger of welk bedrijf ze van doen hebben. Deze middelen zijn er op verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het niveau hangt af van de aard van de (gegevens)transactie en de gevolgen ervan (zoals financieel of juridisch). U lees alles hierover in de Handreiking Betrouwbaarheidsniveau's. Om u in het proces te helpen is er ook de online regelhulp: Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening

.