XSL

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Voor XML transformaties

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Transformeren XML berichten
  Nut

  De XSL standaard maakt het mogelijk om informatie uit XML berichten om te zetten naar een ander formaat of een andere (type) XML bericht. 

  Werking

  Extensible Stylesheet Language (XSL) is een formele taal waarin beschreven kan worden hoe XML-documenten geformatteerd moeten worden. XSL is daarmee een aanvulling op XML, welke op de lijst is opgenomen als aanbevolen standaard. Ook omvat XSL een notatiewijze voor stylesheets ten behoeve van de opmaak van XML-documenten. XSLT, XPath en XSL-FO zijn onderdeel van de XSL-standaard:
  1. XSLT (XSL Transformation): taal voor het transformeren van XML-documenten,
  2. XSL-FO (XSL Formatting Objects): taal voor het specificeren van de visuele weergave van een XML-document, en
  3. XPath: onderdeel van XSLT voor het adresseren van onderdelen van een XML-document.
   

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Extensible Stylesheet Language

  Versie
  XSL family
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  W3C

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  De standaard XSL wordt sinds 2001 door W3C geadviseerd om te gebruiken. De opsplitsing naar substandaarden heeft ervoor gezorgd dat XSL een moeizame ontwikkeling heeft doorgemaakt maar inmiddels wel de standaard steeds meer gebruikt.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Voorheen stond alleen een (verouderde) versie van XSLT op de aanbevolen lijst. November 2016 is besloten om deze te vervangen voor XSL om zodoende de hele XSL 'familie' op de aanbevolen lijst te plaatsen.

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Advies
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  15-11-2016

  Overig

  Toelichting

  XML: syntax voor beschrijven berichteninhoud die getransformeerd kunnen worden met XSL.