STABU2

Inhoudsopgave

  Inhoud

  Status

  Lijst status
  In behandeling
  Organisatorisch werkingsgebied

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status
  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Besteksystematiek voor Burger en Utiliteitsbouw (B&U)
  Nut

  Om de technische en functionele eisen voor bouwwerken vast te leggen, wordt in de bouwsector een bestek gebruikt. Dit bestek vormt de basis voor het contract tussen opdrachtgever en aannemer en de prijsvorming bij aanbestedingen. STABU2 is de besteksystematiek voor Burger en Utiliteitsbouw. De standaard draagt bij aan de interoperabiliteit tussen de overheid en marktpartijen in de B&U als het gaat om het opstellen van een bestek en het uiteindelijke contract tussen Rijksoverheid en marktpartij(en).

  STABU2 biedt faciliteiten voor:

  • Volledigheid: STABU2 biedt een vaste indeling en structuur en een eenduidige en relevante bestekadministratie;
  • Gelijkwaardige contractpartners: STABU2 beschrijft een eenduidige afbakening van verantwoordelijkheden.
  • Standaardisatie: STABU2 is gebaseerd op het aanbestedingsstelsel– ARW 2005.
  • Interoperabiliteit: STABU2 zorgt ervoor dat het bestek geschikt is voor een automatische verwerking en bevordert uitwisseling van informatie met volgende fasen in het proces zoals calculatie en planning.
  • Juridische waarde: een bestek geschreven op basis van STABU2 bezit een zekere juridische waarde.
  • Kwaliteit en contractering: Opdrachtnemers kunnen aantonen welke kwaliteit zij leveren en het in de keten gebruiken om onderaannemers te contracteren.
  Werking

  Bestekdocumenten bevatten onder meer de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorwaarden. Sinds de jaren negentig worden bestekken ook automatisch verwerkt. Door afspraken te maken over de structuur van bestekdocumenten worden deze beter uitwisselbaar en vergelijkbaar. STABU2 beschrijft afspraken voor het opstellen van bestekdocumenten voor projecten in de burger- en utiliteitsbouw (B&U). De standaard is het resultaat van een evolutie van bestekstandaarden door de jaren heen.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Versie
  1.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Stichting STABU

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  STABU2 is door de Stichting STABU aangemeld voor plaatsing op de lijst aanbevolen standaarden. Op dit moment is STABU2 in behandeling voor toetsing door het Forum Standaardisatie.

  Uitstekend beheer
  Nog niet getoetst
  Intakeadvies

  FS181212.3D-Intakeadvies-STABU2.pdf

  PDF Document | 121.85 KB
  Datum van aanmelding

  28-10-2018