SMeF 2.0

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Archief
  Functioneel toepassingsgebied

  De verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) en de ontvangst hiervan door overheden.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  Nut en werking

  Typering
  Elektronische facturen (binnenkort vervangen door NLCIUS!)
  Nut

  Het Semantische factuurmodel is een standaard voor electronisch factureren. Het model geeft duidelijkheid aan overheden en bedrijven (gebruikers en ICT-aanbieders) over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden (specifiek voor de Nederlandse situatie).

  Werking

  De standaard beschrijft welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen.

  NB. SMeF 2.0 zal op de 'Pas toe of leg uit' lijst vervangen worden door de standaard NLCIUS die beter aansluit op de Europese normen.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Semantisch Model e-Factuur

  Versie
  2.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  NEN

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Bij de beheerorganisatie NEN en TNO zijn hulpmiddelen te vinden over hoe de standaard te implementeren, hoe de standaard werkt en hoe de standaard wordt beheerd. Voor meest recente ontwikkelingen lees meer op de vernieuwde website www.stpe.nl.

  Conformiteitstest

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Ja voor deze standaard
  Definitief
  Expertadvies

  Expertadvies-SMeF-2.0.pdf

  PDF Document | 759.47 KB
  Forumadvies

  Forumadvies-SMeF-2.0.pdf

  PDF Document | 206.15 KB
  Intakeadvies

  Intakeadvies-SMeF-2.0.pdf

  PDF Document | 507.35 KB
  Definitief

  Nationaal-Beraad-advies-SMeF-2.0.pdf

  PDF Document | 695.61 KB
  Consultatie
  Datum van aanmelding

  21-04-2016

  Datum van besluit

  15-11-2016

  Overig

  Toelichting

  SMeF heeft tot doel om op semantisch niveau te komen tot één model voor elektronische facturen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om meerdere standaarden te ondersteunen omdat een dergelijk model overheid en bedrijfsleven duidelijkheid biedt over welke elementen er op een elektronische factuur opgenomen dienen te worden ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling. De onderliggende techniek is gespecificeerd in bijvoorbeeld de SETU en UBL standaard. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren.Dankzij mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk. UBL wordt nu getoetst voor opname op de aanbevolen lijst met standaarden van Forum Standaardisatie.

  NB. SMeF 2.0 wordt binnenkort vervangen door NLCIUS. Bij nieuwe investeringen in e-facturatiesystemen wordt dan ook aangeraden om NLCIUS te gebruiken.

  Waarvoor geldt de verplichting

  SMeF 2.0 wordt binnenkort vervangen door NLCIUS. Bij nieuwe investeringen in e-facturatiesystemen wordt aangeraden om NLCIUS te implementeren.

  Aandachtspunten

  Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard sowieso relevant

   

  Financieel /administratieve systemen
  48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
  48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding
  48444100-3 Factureringssysteem
  79999200-5 Factureringsdiensten