RDFS

Inhoudsopgave

  Inhoud

  Status

  Lijst status
  In behandeling
  Organisatorisch werkingsgebied

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  Nut en werking

  Typering
  Resource Description Framework Schema (RDFS) biedt een standaard taal waarmee de structuur van gegevens in termen van klassen, eigenschappen en datatypen kan worden beschreven.
  Nut

  RDFS is een uitbreiding van de open standaard Resource Description Framework (RDF) van W3C die al op de lijst aanbevolen standaarden staat. RDFS ligt ook ten grondslag aan de open standaard SKOS op de ‘pas toe of leg uit’-lijst, en aan de standaarden OWL en SHACL op de lijst aanbevolen standaarden. RDF wordt in veel gevallen samen met RDFS gebruikt. De standaarden SKOS, OWL en SHACL zijn afhankelijk van RDFS. RDFS als aanvulling op de lijst van open standaarden zorgt voor consistentie omdat de standaard die vrijwel altijd in samenhang toegepast worden.

  Werking

  RDFS vormt de basisvocabulaire van kennis en gegevensmodellering. Door toepassing van RDFS kunnen in RDF uitgedrukte gegevens, van structuur worden voorzien. Zoals groepering en het aanbrengen van relaties, waarmee uitwisseling en geautomatiseerd koppelen worden gefaciliteerd.

  Trefwoorden
  Domein

  Detailinformatie

  Volledige naam

  RDFS (Resource Description Framework Schema) 1.1

  Versie
  1.1
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  W3C

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Datum van aanmelding

  05-2020

  Intakenotitie

  Intakenotitie-Ad.D-RDFS.pdf

  PDF Document | 191.85 KB
  Expertadvies

  Expertadvies-standaard-RDFS.pdf

  PDF Document | 267.48 KB