RDFS

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Aanbevolen
  Organisatorisch werkingsgebied

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  Nut en werking

  Typering
  Resource Description Framework Schema (RDFS) biedt een standaard taal waarmee de structuur van gegevens in termen van klassen, eigenschappen en datatypen kan worden beschreven.
  Nut

  RDFS biedt een standaard taal waarmee de structuur van gegevens in termen van klassen, eigenschappen en datatypen kan worden beschreven. RDFS is onlosmakelijk verbonden met de standaard RDF, en voorziet in RDF uitgedrukte gegevens van structuur. De standaarden RDF en RDFS vormen de basis van linked data.

  Overheden kunnen RDF en RDFS gebruiken om gegevens te structureren en te koppelen als linked data. Dit maakt het voor andere organisaties gemakkelijker om de gegevens automatisch te interpreteren en te koppelen met andere gegevensverzamelingen.

  Werking

  RDFS maakt het mogelijk om structuur aan te brengen in gegevensverzamelingen die in RDF beschreven zijn. RDF maakt het mogelijk om kenmerken van bronnen op het web (resources) vast te leggen. Deze uitspraken hebben de vorm van een drieledige subject-predicaat-object structuur, ook wel triple genoemd. Het subject is de bron op het web (resource) die beschreven wordt. Het predicaat beschrijft welk kenmerk of aspect van die bron beschreven wordt en het object geeft de waarde van dat kenmerk.

  RDFS biedt een basisvocabulaire voor kennis- en gegevensmodellering. Door toepassing van RDFS kunnen in RDF uitgedrukte gegevens van structuur worden voorzien, bijvoorbeeld door groeperingen en relaties aan te brengen.

  Trefwoorden
  Domein

  Detailinformatie

  Volledige naam

  RDFS (Resource Description Framework Schema) 1.1

  Versie
  1.1
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  W3C

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Datum van aanmelding

  11-05-2020

  Intakenotitie

  Intakebesluit RDFS

  PDF Document | 191.85 KB
  Expertadvies

  Expertadvies

  PDF Document | 267.48 KB
  Forumadvies RDFS

  Forumadvies RDFS

  PDF Document | 153.67 KB
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  29-04-2021