Principe Universeel

Inhoudsopgave

  Inhoud

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  In behandeling
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Bouwkwaliteit websites
  Nut

  Principe Universeel bevat richtlijnen voor de bouwkwaliteit van websites  waardoor deze duurzaam, uitwisselbaar en goed te onderhouden worden.

   

   

  Werking

  Principe Universeel bevat een verzameling regels die bij de bouw en het onderhoud van een website of webapplicatie toegepast dienen te worden om de duurzaamheid en bruikbaarheid van (de content op) de website te bevorderen.  Principe Universeel wordt doorgaans gebruikt in aanvulling op de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.0. Deze vormen onderdeel van de verplichte standaard EN 301 549 voor de toegankelijkheid van overheidsinformatie op websites. Waar WCAG 2.0 de toegankelijkheid van de informatie dient (in het bijzonder ook voor mensen met functiebeperking), richt Principe Universeel zich vooral op bouwkwaliteit, in het bijzonder structuur, vindbaarheid, duurzaamheid en onderhoudbaarheid van de informatie.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Versie
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Logius

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Nee
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  14-05-2008

  Expertadvies voor verwijdering

  Expertadvies Principe Universeel_0.pdf

  PDF Document | 260.36 KB

  Overig

  Toelichting

  Principe Universeel maakte voorheen deel uit van de standaard Webrichtlijnen 2. Naar aanleiding van Europese regelgeving verving het Forum Standaardisatie Webrichtlijnen 2 eind 2016 door EN 301 549 (in Nederland bekend als 'DigiToegankelijk') op de 'pas-toe-of-leg-uit- lijst.  EN 301 549 baseert zich, net als Webrichtlijnen 2, op de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0 van het W3C.

  Het Forum Standaardisatie besloot na raadpleging van experts en publieke consultatie om Principe Universeel op de lijst met 'aanbevolen' standaarden te plaatsen. Europese regelgeving vereist namelijk dat EN 301 549 zonder aanvullende specificaties door de lidstaten wordt overgenomen.

  Principe Universeel kan worden gezien als een aanbevolen (maar niet verplichte) aanvulling op de standaard voor digitale toegankelijkheid EN 301 549.  Waar EN 301 549 (en in het bijzonder de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0 die erin besloten ligt) vooral eisen aan de toegankelijkheid van webcontent beschrijft, geeft Principe Universeel aanvullende richtlijnen voor de bouwkwaliteit van de (content van) websites.