OData

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  OData kan worden toegepast voor het bouwen en gebruiken van REST APIs met als doel het gestructureerd ontsluiten van (statistische) open datasets.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Bevraging van REST APIs
  Nut

  Het Open Data-protocol (OData) is een best practice voor het structureren en bevragen van REST APIs. OData maakt het makkelijker om interoperabele REST-implementaties te bouwen, waardoor data die via API’s wordt uitgewisseld op een uniforme wijze weergegeven kan worden.

  Door het gebruik van OData is het niet noodzakelijk om afspraken te maken over onder andere HTTP-methoden, URL-conventies, gebruikte mediaformaten en query opties. Hierdoor is een betere integratie mogelijk via API’s tussen verschillende systemen en platformen, zonder dat hier aparte afspraken over gemaakt hoeven te worden. Door de toepassing van OData zijn datasets beter te gebruiken en beter herbruikbaar. OData maakt het mogelijk om de bestaande gegevenssilo’s die binnen organisaties bestaan te doorbreken. Door het gebruik van OData wordt een ecosysteem gecreëerd waarbij het makkelijker is om databases te bevragen en data te gebruiken. De gedeelde waarde van data wordt hierdoor verhoogd.

  Werking

  OData is een open standaard voor het structureren en uitvragen van REST APIs. 

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Open Data Protocol

  Versie
  4.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  OASIS

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Nee
  Expertadvies

  20170727-Expertadvies-OData-1.0.pdf

  PDF Document | 395.17 KB
  Consultatie
  Aanmelding

  Aanmeldformulier-odata.pdf

  PDF Document | 311.3 KB
  Forumadvies

  FS171011.3B-Forumadvies-OData.pdf

  PDF Document | 276.24 KB
  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  03-10-2017

  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  21-11-2017