NEN-ISO 4217

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Opslag en uitwisseling van financiële gegevens

  Europese status

  Nut en werking

  Typering
  Nut

  De ISO 4217 standaard is een internationale standaard die drielettercodes definieert voor valuta. Voorbeelden zijn de euro, ISO code EUR, en Brits Pond Sterling GBP. Daarnaast bevat de standaard ook codes en eenheden voor fondsen en edelmetalen. De standaard wordt met name gebruikt voor internationale handelsstromen en voor gebruik in het bankwezen (de plekken waar veel verschillende valuta’s bij elkaar komen). De code is ontworpen voor gelijkwaardige geschiktheid voor handmatige gebruikers en voor het gebruik van geautomatiseerde systemen.

  Werking

  Bij het vaststellen van de drielettercodes zijn de eerste twee letters  doorgaans de letters van de ISO 3166-1 landcode (meestal gelijk aan de 2-letter topleveldomein-internetcode), gevolgd door de eerste letter van de betreffende munt. De code is ontworpen voor gelijkwaardige geschiktheid voor handmatige gebruikers en voor het gebruik van geautomatiseerde systemen. De standaard stelt ook procedures vast voor een beheeragentschap (SIX) en de methode van toepassing van deze codes.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  NEN-ISO 4217:2015 Codes voor de weergave van valuta's

  Versie
  NEN-ISO 4217:2015 Valuta codes
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  ISO

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  November 2016 is op de lijst de versie aangepast. Van de 2008 versie naar de 2015 versie. De 2015 versie betreft een update van de 2008 versie van de norm met toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen van o.a. valutacodes.

  Uitstekend beheer
  Toelichting
  Datum van besluit

  04-10-2013

  Overig

  Toelichting

  ISO 3166-1 (landcodes): Bij het vaststellen van de drielettercodes zijn de eerste twee letters doorgaans de letters van de ISO 3166-1 landcode (meestal gelijk aan de 2-letter topleveldomein-internetcode), gevolgd door de eerste letter van de betreffende munt.