MTOM

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Het verzenden van grote hoeveelheden data (bijvoorbeeld attachments) in SOAP-berichten.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Nut

  Message Transmission Optimization Mechanism of kortweg MTOM is een methode om op efficiënte wijze binaire data naar en van webservices te versturen.

  Werking

  MTOM wordt gebruikt voor het efficiënt verzenden van grote hoeveelheden data (bijvoorbeeld attachments) in SOAP-berichten. MTOM wordt bijvoorbeeld gebruikt in Digikoppeling in combinatie met WUS, in de online registratie bij KvK, en het Aktenverkeer met Notarissen. Hiernaast wordt verwacht dat het uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties nog meer relevant wordt wanneer brondocumenten worden uitgewisseld tussen basisregistraties.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  SOAP Message Transmission Optimization Mechanism

  Versie
  MTOM januari 2005, (voor SOAP versie 1.2)
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  W3C

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Nee
  Consultatie

  20130812_Consultatiedocument_MTOM.pdf

  PDF Document | 144.13 KB
  Expertadvies

  20130812_Expertadvies_MTOM.pdf

  PDF Document | 347.3 KB
  Forumadvies

  Forumadvies_MTOM.pdf

  PDF Document | 187.16 KB
  Expertadvies
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  04-10-2013

  Overig

  Toelichting

  Met betrekking tot Digikoppeling wordt MTOM slechts gebruikt voor attachments in combinatie met WUS. Met betrekking tot SOAP maakt MTOM het mogelijk om efficiënter de binary data van grote bestanden in een SOAP-request (aanvraag) of response (reactie) te plaatsen.