LDAP

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Ja

  Nut en werking

  Typering
  Netwerkprotocol
  Nut

  LDAP is een protocol voor de toegang tot online directory services. Het beschrijft hoe gegevens uit directoryservices benaderd moeten worden. De standaard wordt met name ingezet voor het (hiërarchisch) ordenen en benaderen van (bedrijfs)adresboeken. Gegevens hoeven zodoende niet op verschillende plekken te worden bijgehouden. 

  Werking

  De LDAP standaard is een netwerkprotocol dat beschrijft hoe gegevens uit directoryservices benaderd moeten worden over bijvoorbeeld TCP/IP. Een directory is in dit verband informatie die op een hiërarchische manier, gegroepeerd naar een bepaald attribuut, is opgeslagen. Denk aan een telefoonboekje, waarin telefoonnummers en adressen van personen of bedrijven alfabetisch worden opgeslagen. Een directorynaam komt overeen met de eerste letter van de naam (het attribuut) van de persoon of bedrijf. Iedere directory bevat dan alle personen en bedrijven, waarvan de naam begint met een bepaalde letter.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Lightweight Directory Access Protocol

  Versie
  3
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  IETF

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Nee
  Toelichting
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  20-05-2009

  Overig

  Toelichting

  SAML is een standaard voor veilig eenmalig inloggen. Het is een authenticatie protocol dat wordt gebruikt tussen servers. Je hebt daarnaast nog steeds iets nodig dat de login voor je verricht kan bijvoorbeeld via de LDAP server die de gebruiker verifieert.