IP Sec

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Beveiliging van IP verbindingen

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Beveiligde IP verbindingen
  Nut

  De standaard maakt het mogelijk om IP verbindingen te encrypten. Hierdoor is het netwerk beveiligd waardoor gevoelige data kan worden uitgewisseld. Vooral relevant voor VPN's. In andere gevallen is beveiliging op transport niveau meer toepasselijk. Het voordeel van vercijfering op IP niveau is dat er geen applicaties hoeven te worden gewijzigd.

  Werking

  De IPsec standaard definieert een basis architectuur voor het toevoegen van services op het gebied van security voor de IP laag. Het kan zowel in IPv4 omgevingen als in IPv6 omgevingen gebruikt worden.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Security Architecture for the Internet Protocol

  Versie
  RFC 4301 met RFC4309 + RFC 6040 en 7619
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  IETF

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  November 2016 is besloten om naast RFC 4301 ook RFC 6040 en RFC 7619 toe te voegen. RFC 6040 omvat de behandeling van signalen in het geval als er verstopping optreedt. RFC 7619 is een 0-authenticatie methode in IKE versie 2 die gebruikt kan worden om opportunistische encryptie mogelijk te maken.

  Uitstekend beheer
  Nee
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  20-08-2009