ETSI TS 119 312

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  ETSI 119 312 wordt toegepast bij het digitaal ondertekenen van een document of transactie.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Digitale handtekening
  Nut

  De standaard is van belang voor het waarborgen van de authenticiteit van een document via het toevoegen van een digitale handtekening.

  Werking

  De ETSI TS 119 312 standaard definieert algoritmes en sleutellengtes. De algoritmes worden gebruikt voor het plaatsen van een hash over een document of transactie, en is de eerste stap naar de digitale ondertekening van een bericht. Daarnaast beschrijft de standaard andere aspecten zoals algoritmen en methoden voor 'Signature schemes' , 'Key pair generation' en 'Random number generation'. Binnen Nederland is deze standaard een onderdeel van PKI Overheid.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms

  Versie
  v1.1.1 (2014-11)
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  ETSI

  Toepassing

  Community

  Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

  ETSI TS 119 312 is een onderdeel van PKI Overheid. De standaard wordt internationaal ondersteund door onder andere Deutsche Telekom AG, SNG, Telenor en Uninfo.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Oorspronkelijk stond de standaard ETSI TS 102 176-1 voor digitale handtekeningen op de lijst aanbevolen standaarden.

  ETSI 119 312 vervangt ETSI TS 102 176-1 met aanpassingen naar aanleiding van de laatste stand van zaken van cryptografie. Zo wordt ‘Whirlpool’ (een cryptografie techniek) in ETSI TS 119 312 niet meer aanbevolen en is het Secure Hash Algorithm SHA-512 vervangen door SHA-512/256.

  ETSI 119 312 sluit beter aan op de eisen uit de Europese eIDAS verordening en de daarin genoemd standaarden voor gekwalificeerde digitale handtekeningen zoals de Ades Baseline Profiles.In 2014 werd de eIDAS verordening van kracht met als doel een Europees vertrouwenstelsel te bouwen waarbinnen lidstaten elkaars identificatiemiddelen wederzijds kunnen vertrouwen voor grensoverschrijdende overheidsdienstverlening. 

   

  Uitstekend beheer
  Nee
  Advies
  Forumadvies
  Onderzoek
  Consultatie
  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  28-10-2016

  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  09-05-2017