CAA

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Aanbevolen
  Organisatorisch werkingsgebied

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status
  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Controle over uitgifte van digitale certificaten
  Nut

  In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd diverse incidenten geweest waarbij een partij PKI-certificaten kon aanvragen (en krijgen) voor andermans domeinen. Het ging hier met name om fouten in het uitgifteproces. Toepassing van de standaard CAA verkleint de kans dat iemand een certificaat kan aanvragen voor domeinen van bijvoorbeeld overheidsinstellingen of banken. De CAA-standaard biedt verder de mogelijkheid aan CA's om melding te maken van foutief aangevraagde certificaten. Hierdoor krijgen domeineigenaren meer inzicht in eventuele foutieve of frauduleuze aanvragen voor het domein.

  Werking

  CAA is een DNS-record dat domeineigenaren extra controle geeft over SSL-certificaten die worden uitgegeven voor diens domeinen. Met het CAA record geeft een domeineigenaar aan welke certificate authority (CA) certificaten uit mag geven voor diens domeinen. Een domein eigenaar kan dit zelf regelen zonder dat hier medewerking vanuit de CA voor nodig is. Zo kan de eigenaar van een domein zelf bepalen welke CA's certificaten mogen uitgeven voor zijn of haar domeinen. CA's moeten bij uitgifte van een certificaat verplicht het CAA record van het betreffende domein controleren. Het gebruik van CAA betekent overigens niet dat de gebruiker vastzit aan een CA.

  CAA is alleen effectief als het DNS waarin het CAA-record geadministreerd wordt, is beschermd met DNSSEC. Zonder DNSSEC-bescherming kan een aanvaller het DNS-verkeer omleiden, waardoor het CAA-record niet meer effectief is. De CAA-specificatie (RFC 6844) adviseert dan ook uitdrukkelijk het gebruik van CAA in combinatie met DNSSEC. 

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Certification Authority Authorization Resource Record

  Versie
  RFC 8659
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  IETF

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Toepassing van de standaard CAA verkleint de kans dat iemand onterecht een certificaat kan verkrijgen voor domeinen van bijvoorbeeld overheidsinstellingen of banken. CAA heeft echter ook beperkingen, het gaat uit van het vertrouwen in de CA: een kwaadwillende CA kan CAA immers ook negeren. De suggestie kan worden gewekt dat CAA voldoende bescherming biedt maar dit is slechts beperkt en dat CAA hiervoor het enige middel is, wat niet het geval is. Gegeven de onderzochte beperkte toegevoegde waarde van de standaard is een aanbevolen standaard een passend middel om adoptie te bevorderen.

  Uitstekend beheer
  Nee
  Consultatie

  Consultatiedocument-CAA.pdf

  PDF Document | 58.84 KB
  Expertadvies

  Expertadvies-CAA.pdf

  PDF Document | 647.7 KB
  Intakeadvies

  FS181212.3B-Intakeadvies-CAA.pdf

  PDF Document | 459.62 KB
  Forumadvies

  Forumadvies-CAA.pdf

  PDF Document | 456.17 KB
  Datum van aanmelding

  28-10-2018

  Datum van besluit

  09-07-2020

  Overig

  Adoptieadviezen

  De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

  • Aan Logius: Maak een implementatiehandleiding (met voorbeeld) hoe op de juiste manier een CAA-record opgenomen kan worden voor PKI-overheidscertificaten, met de duidelijke verwijzing naar de te gebruiken referenties. Beschrijf daarbij ook de verschillende mogelijkheden en de implicaties van die mogelijkheden. Maak duidelijk wat de mogelijke consequentie(s) is (zijn) bij het foutief configureren van een CAA-record. Zoals bijvoorbeeld dat het heruitgeven of verlengen van een certificaat door dezelfde CA geblokkeerd worden.
  • Aan Internet.nl: Voeg de mogelijkheid op controle van een CAA-record toe op Internet.nl.

  • Aan alle overheden: Hanteer bij de implementatie van CAA de beveiligingsadviezen van het NCSC.

  • Aan DPC:Zodra internet.nl op CAA-ondersteuning kan testen en de standaard op de lijst aanbevolen standaarden staat: Breid de gepubliceerde testresultaten in het publieke websiteregister van de Rijksoverheid (http://websiteregisterrijksoverheid.nl/) uit met CAA- scores