Wijzigingen lijsten open standaarden, 7 juli

27 jul 2021

Content

Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft op 7 juli 2021 een aantal wijzigingen op de officiële lijsten met open standaarden bekrachtigd.

SETU: actualisering op de ‘pas toe of leg uit’-lijst

De standaard SETU zorgt voor uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers van flexibele arbeid. SETU bestaat uit een aantal deelstandaarden met eigen versienummers voor opdrachtverstrekking, sollicitatie, toewijzing, tijdregistratie en facturering.

Er zijn nu nieuwe versies van SETU toegevoegd aan de ‘pas toe of leg uit’-lijst. De verouderde versies op de lijst worden niet meer ondersteund door de beheerorganisatie. Daarnaast zijn er ook inhoudelijk verbeteringen ten opzichte van de verouderde versies. De nieuwe versies van de standaarden sluiten nu aan op internationale standaarden. Bovendien hebben de nieuwe versies aanpassingen n.a.v. de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) begin 2020.

Nieuw is de toevoeging van specificatie ‘SETU Standard for Vacancies v1.1’ als onderdeel van de SETU-standaarden. Deze specificatie zorgt ervoor dat er ook uniformering van het berichtenverkeer ontstaat voor het uitwisselen van vacatures.

Tot slot, beheerder SETU heeft het predicaat ‘uitstekend beheer’ ontvangen waardoor toekomstige versiewijzigingen van de standaard SETU niet meer getoetst hoeven worden.

MIM: plaatsing op de lijst aanbevolen standaarden

MIM (Metamodel voor Informatiemodellering) is een verzameling afspraken over het opstellen van informatiemodellen. De standaard is nu opgenomen in de lijst aanbevolen standaarden.

Toepassing van MIM maakt informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor gegevensuitwisseling meer compatibel. MIM voorziet in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties maar biedt ook ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. MIM is niet van toepassing op technische informatiemodellen. Binnen de overheid passen onder andere DUO, Kadaster, minBZK (DSO), de Nationale Politie, VNG, de Waarderingskamer en de onderwijsketen MIM al toe.

Het beheer van MIM is in handen van Geonovum. Geonovum heeft het predicaat ‘uitstekend beheer’ ontvangen voor MIM, waardoor toekomstige versiewijzigingen van MIM niet meer getoetst hoeven te worden.