Wijzigingen lijsten open standaarden, 23 maart 2020

26 mrt 2020

Op 23 maart 2020 heeft het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) twee wijzigingen aan de officiële lijsten met open standaarden goedgekeurd. GWSW wordt als verplichte standaard op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst opgenomen en OIDC wordt op de lijst Aanbevolen standaarden geplaatst. Beide aanpassingen zijn per direct ingegaan.

GWSW, ‘Pas toe of leg uit’

GWSW staat voor Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Door inzet van deze standaard kunnen significante verbeteringen ontstaan in gegevensbeheer, met name voor het gezamenlijk beheren van stedelijke (afval)watersystemen.

GWSW maakt het mogelijk om diverse objecten die een rol spelen bij waterbeheer te visualiseren op een gebiedskaart, bijvoorbeeld uitlaten en pompen. Het uitwisselen van gegevens tussen beheersystemen onderling wordt makkelijker en het berekenen van de watercapaciteit gaat spoediger. De standaard draagt daarmee bij aan interoperabiliteit in de benodigde informatievoorziening rondom waterbeheer.

OIDC, aanbevolen standaarden

OIDC (OpenID Connect) is een open en gedistribueerde manier om authenticatiediensten naar keuze te kunnen hergebruiken bij meerdere (semi-)overheidsdienstverleners.

De standaard geeft apparaten en programma’s de mogelijkheid om de identiteit van een gebruiker te controleren op basis van verschillende authenticatieservices, waarbij profielinformatie van gebruiker volgens een gestandaardiseerde wijze beschikbaar wordt gesteld aan de daarvoor geautoriseerde apparaten en programma’s.
Door OIDC op te nemen op de lijst aanbevolen standaarden wil Forum Standaardisatie een impuls geven aan de ontwikkeling van een breed gedragen Nederlands profiel voor de standaard.

Meer informatie: